Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000107/2016

Ingivna texter :

O-000107/2016 (B8-1803/2016)

Debatter :

PV 27/10/2016 - 3
CRE 27/10/2016 - 3

Omröstningar :

PV 27/10/2016 - 8.8

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 101kWORD 16k
13 juli 2016
O-000107/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000107/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Silvia Costa, för utskottet för kultur och utbildning

 Angående: Europeisk volontärtjänst
 Svar i kammaren 

Europeiska volontärtjänsten firar sitt 20-årsjubileum 2016. Under 20 år har 100 000 volontärer mottagit stöd. Parlamentet, och framför allt utskottet för kultur och utbildning (CULT), stöder volontärarbete såsom ett uttryck för solidaritet som bidrar till att stärka ett aktivt medborgarskap samt bekämpa social utestängning, fattigdom, intolerans, rasism, främlingsfientlighet och orättvisa samtidigt som det bidrar på ett viktigt sätt till att sprida EU:s värderingar. Dess fördelar framgår också av volontärarbetet med tredjeländer, vilket fungerar som ett strategiskt redskap för att främja ömsesidig förståelse och förbindelser mellan olika kulturer.

Volontärarbetet ger deltagarna gedigen inlärningsfärdighet för hela livet. Av denna anledning behöver man främja system som ökar förståelsen och insynsvänligheten för informella och icke-formella inlärningsfärdigheter som man tillägnat sig under volontärarbetets gång.

Trots positiv respons anser CULT att mycket mer kan göras för att förbättra ramen för volontärtjänstprogram, framför allt Europeiska volontärtjänsten, i syfte att säkra bättre tillgång till och kunskap om befintliga initiativ och möjligheter.

Mot bakgrund av ovanstående uppmanas kommissionen att besvara följande frågor:

– Ämnar kommissionen fortsätta att utöka Europeiska volontärtjänstens räckvidd, deltagare, arbetsområden och mottagare och göra det möjligt att genomföra en del eller hela tjänstgöringen online och således utnyttja den nya tekniken? Om ja, på vilket sätt?

– Vilka initiativ planerar kommissionen att inleda eller utveckla för att uppmuntra människor i alla åldrar till volontärarbete, inklusive – men ändå inte enbart – rörlighet för gränsöverskridande volontärer, särskilt i samband med den humanitära krisen?

– Har kommissionen för avsikt att fortsätta arbeta för ett formellt erkännande av statusen som europeisk volontär?

– Är kommissionen beredd att ytterligare uppmuntra bättre möjligheter för tredjelandsmedborgare att volontärarbeta i EU?

– Vilka åtgärder ämnar kommissionen vidta för att samla in ytterligare uppgifter om volontärarbetets värde och höja statusen för dess bidrag till social sammanhållning och BNP och därmed motivera utveckling av framtida initiativ och program samt erkänna volontärarbetet som medfinansiering?

– Planerar kommissionen möjligen också att främja EU-medborgarskap genom ett europeiskt medborgartjänstinitiativ?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande