Postup : 2016/2824(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000112/2016

Predkladané texty :

O-000112/2016 (B8-0720/2016)

Rozpravy :

PV 03/10/2016 - 17
CRE 03/10/2016 - 17

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 191kWORD 16k
9. septembra 2016
O-000112/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000112/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Linda McAvan, v mene Výboru pre rozvoj
Giovanni La Via, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Bernd Lange, v mene Výboru pre medzinárodný obchod
Czesław Adam Siekierski, v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Jerzy Buzek, v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

 Vec: Boj proti nezákonnej ťažbe dreva, odlesňovaniu a degradácii lesov - akčný program EÚ
 Odpoveď v pléne 

Akými konkrétnymi krokmi bude Komisia reagovať na odporúčania Európskeho dvora audítorov uvedené v osobitnej správe č. 13/2015? Uvoľnia sa ďalšie zdroje na riešenie problémov pri vykonávaní a vypracujú sa osobitné mechanizmy monitorovania a hodnotenia s cieľom posilniť vykonávanie akčného plánu EÚ pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve (FLEGT)?

Ako plánuje Komisia poskytnúť akčnému plánu FLEGT nový politický impulz v krajinách dobrovoľnej dohody o partnerstve a zrýchliť reformy správy, ktoré sú nevyhnutné na vydávanie licencií FLEGT?

Akým spôsobom Komisia zabezpečuje súdržnosť a súčinnosť medzi politikami zmierňovania zmeny klímy a FLEGT, najmä pokiaľ ide o aspekty správy?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie