Процедура : 2016/2898(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000115/2016

Внесени текстове :

O-000115/2016 (B8-0721/2016)

Разисквания :

PV 04/10/2016 - 18
CRE 04/10/2016 - 18

Гласувания :

PV 06/10/2016 - 5.4
CRE 06/10/2016 - 5.4

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 183kWORD 16k
26 септември 2016 г.
O-000115/2016
Въпрос с искане за устен отговор O-000115/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Roberto Gualtieri, от името на Комисия по икономически и парични въпроси

 Относно: Международни стандарти за финансова отчетност: МСФО 9
 Отговор по време на пленарно заседание 

На 7 октомври 2016 г. изтича тримесечният срок за контрол от страна на Парламента на проекта на Комисията на мярка за изпълнение за Международния стандарт за финансово отчитане МСФО 9 (Финансови инструменти).

1. Как възнамерява Комисията да разгледа опасенията, свързани с потенциалните отрицателни въздействия на МСФО 9 върху дългосрочните инвестиции?

2. Как възнамерява Комисията да разгледа опасенията, предизвикани от несъответствието между датите на влизане в сила на МСФО 9 и очаквания нов застрахователен стандарт (МСФО 17)? Счита ли Комисията, че разпоредбите, издадени от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) на 12 септември 2016 г. (изменения на МСФО 4), за подходящи и задоволителни за ЕС или възнамерява да предложи допълнително незадължително решение за ЕС?

3. Как възнамерява Комисията да се справи с евентуалните отрицателни въздействия на МСФО 9 върху финансовата стабилност, по-специално що се отнася до опасността от евентуално неблагоприятно въздействие върху капиталовите равнища на банките или до опасенията относно потенциални ефекти, свързани с процикличността? Какво е мнението на Комисията относно взаимодействието на МСФО 9 с други пруденциални изисквания, например с Финансовия регламент?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация