Postup : 2016/2898(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000115/2016

Predkladané texty :

O-000115/2016 (B8-0721/2016)

Rozpravy :

PV 04/10/2016 - 18
CRE 04/10/2016 - 18

Hlasovanie :

PV 06/10/2016 - 5.4
CRE 06/10/2016 - 5.4

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 105kWORD 16k
26. septembra 2016
O-000115/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000115/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Roberto Gualtieri, v mene Výboru pre hospodárske a menové veci

 Vec: Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 9
 Odpoveď v pléne 

Trojmesačné kontrolné obdobie Parlamentu v súvislosti s návrhom vykonávacieho opatrenia Komisie pre medzinárodné štandardy finančného výkazníctva IFRS 9 (finančné nástroje) končí 7. októbra 2016.

1. Ako plánuje Komisia riešiť obavy týkajúce sa možných negatívnych vplyvov IFRS 9 na dlhodobé investície?

2. Ako plánuje Komisia riešiť obavy spôsobené nesúladom medzi dátumom účinnosti IFRS 9 a nového plánovaného štandardu v oblasti poistenia (IFRS 17)? Považuje Komisia ustanovenia, ktoré vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) 12. septembra 2016 (návrhy na zmenu k IFRS 4), za adekvátne a uspokojivé pre EÚ alebo plánuje navrhnúť pre Úniu dodatočné dobrovoľné riešenie?

3. Ako plánuje Komisia riešiť možné negatívne vplyvy IFRS 9 na finančnú stabilitu, najmä pokiaľ ide o možný tlmiaci účinok na úrovne kapitálu bánk, alebo obavy z možných vplyvov týkajúcich sa procyklickosti? Aký má Komisia názor na interakciu IFRS 9 s inými druhmi finančnej regulácie, napr. prudenciálnou požiadavkou?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie