Parlamenti kérdések
PDF 195kWORD 16k
2016. október 17.
O-000124/2016
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000124/2016
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Heidi Hautala, Indrek Tarand, Jens Gieseke, Seán Kelly, Herbert Reul, Heinz K. Becker, Sven Schulze, Liisa Jaakonsaari, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Helga Trüpel, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Michael Cramer, Karima Delli, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Tamás Meszerics, Benedek Jávor, Henna Virkkunen, Petri Sarvamaa, Merja Kyllönen, Evelyn Regner, Max Andersson, Daniel Buda, Pavel Poc, Fredrick Federley, Elisabeth Köstinger, Angelika Niebler, Julia Reda, Kostas Chrysogonos, Joëlle Bergeron, Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Keith Taylor, Francesc Gambús, Vilija Blinkevičiūtė, Paul Rübig, Joachim Zeller, Peter Liese, Pascal Arimont, Michaela Šojdrová, Paavo Väyrynen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Arne Gericke, Olga Sehnalová, Petras Auštrevičius, Josu Juaristi Abaunz, Axel Voss, Hermann Winkler, Albert Deß, Nikolay Barekov, Valentinas Mazuronis, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Dieter-Lebrecht Koch, Milan Zver, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

 Tárgy: A nyári és téli időszámításra való átállásról

Mikor a társjogalkotók döntést hoztak a 2000/84/EK irányelvről, amely a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezésekről szólt, úgy vélték ez számos előnyt hordozhat magában. Tudományos bizonyítékok azonban ennek ellenkezőjét támasztották alá, kiemelve a jelen gyakorlat átgondolásának szükségességét.

Bulc biztos 2016. október 5-én bejelentette, hogy szervezeti egységei ellenőrizni fogják a jelenlegi rendelkezések hatásait. Ennek fényében, a következő kérdések merülnek fel:

1. Mit mutat az óraátállításhoz kapcsolódó előnyök és költségek mérlege, számításba véve az energia, az egészségügyi, a mezőgazdasági, valamint a közlekedési ágazatból származó adatokat?

2. Milyen hatásai vannak az óraátállításnak az állampolgárok egészségére, főképp az olyan érzékeny személyek, mint a gyermekek, vagy az idősebbek esetében?

3. Milyen hatásai vannak a nyári időszámításnak az európai ipar versenyképességére, ideértve az energiaárakat és -fogyasztást is?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat