Mistoqsijiet parlamentari
PDF 200kWORD 16k
17 ta' Ottubru 2016
O-000124/2016
Mistoqsija għal tweġiba orali O-000124/2016
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Heidi Hautala, Indrek Tarand, Jens Gieseke, Seán Kelly, Herbert Reul, Heinz K. Becker, Sven Schulze, Liisa Jaakonsaari, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Helga Trüpel, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Michael Cramer, Karima Delli, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Tamás Meszerics, Benedek Jávor, Henna Virkkunen, Petri Sarvamaa, Merja Kyllönen, Evelyn Regner, Max Andersson, Daniel Buda, Pavel Poc, Fredrick Federley, Elisabeth Köstinger, Angelika Niebler, Julia Reda, Kostas Chrysogonos, Joëlle Bergeron, Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Keith Taylor, Francesc Gambús, Vilija Blinkevičiūtė, Paul Rübig, Joachim Zeller, Peter Liese, Pascal Arimont, Michaela Šojdrová, Paavo Väyrynen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Arne Gericke, Olga Sehnalová, Petras Auštrevičius, Josu Juaristi Abaunz, Axel Voss, Hermann Winkler, Albert Deß, Nikolay Barekov, Valentinas Mazuronis, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Dieter-Lebrecht Koch, Milan Zver, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

 Suġġett: Il-qlib tas-siegħa fis-sajf u fix-xitwa

Meta l-koleġiżlaturi ddeċidew dwar id-Direttiva 2000/84/KE dwar arranġamenti għall-ħin tas-sajf, is-suppożizzjoni sottostanti kienet li ser ikunu qed jinkisbu għadd ta' benefiċċji. Sadanittant, l-evidenza xjentifika wriet l-oppost, u b'hekk enfasizzat il-ħtieġa li terġa' ssir evalwazzjoni ta' din il-prattika.

Fil-5 ta' Ottubru 2016, il-Kummissarju Bulc ħabbret li s-servizzi tagħha se jkunu qed janalizzaw l-impatt tal-arranġamenti attwali. Fid-dawl ta' dan, iqumu l-kwistjonijiet li ġejjin:

1. Xinhi l-valutazzjoni tal-benefiċċji u tal-ispejjeż involuti fil-prattika tal-qlib tas-siegħa, inkluża l-evidenza mis-setturi kollha li ġejjin: l-enerġija, is-saħħa, l-agrikoltura u t-trasport?

2. Xinhu l-effett tal-qlib tas-siegħa fuq saħħet iċ-ċittadini, b'mod partikolari fuq dik ta' persuni sensittivi, bħat-tfal u l-anzjani?

3. Xinhu l-impatt tal-ħin tas-sajf fuq il-kompetittività tal-industrija Ewropea, inklużi l-prezzijiet tal-enerġija u l-konsum?

Lingwa oriġinali tal-mistoqsija: EN
Avviż legali