Procedure : 2016/2954(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000126/2016

Indgivne tekster :

O-000126/2016 (B8-1804/2016)

Forhandlinger :

PV 26/10/2016 - 11
CRE 26/10/2016 - 11

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 98kWORD 19k
17. oktober 2016
O-000126/2016
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000126/2016
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward, for S&D-Gruppen
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, for ALDE-Gruppen
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marisa Matias, for GUE/NGL-Gruppen
Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, for PPE-Gruppen
Jean Lambert, for Verts/ALE-Gruppen
Ignazio Corrao, Laura Ferrara

 Om: EU's politikker og foranstaltninger til at beskytte børn i forbindelse med migration
 Besvarelse på plenarmøde 

Der er på nuværende tidspunkt 65 mio. mennesker på flugt i verden, herunder et stort antal børn, som flygter fra konflikter, fattigdom eller ekstreme vejrfænomener og søger et bedre liv og et sted, de kan kalde deres hjem. Disse børn er blandt de mest sårbare mennesker på jorden. Det er ikke sandsynligt, at antallet falder, og dette er en af de største udfordringer for vor tid. Mange rejser med deres familier, andre alene. De har alle brug for beskyttelse og har ret til de rettigheder, der garanteres i FN's konvention om barnets rettigheder. Migrantbørn, navnlig de, der ikke har nogen dokumenter, er sårbare over for menneskehandel, misbrug og udnyttelse. Kommissionen bebudede desuden i sin europæiske dagsorden for migration flere strategier og tiltag, som den endnu ikke har iværksat. Der må gøres en større indsats, navnlig på følgende områder:

1. Udvikling af effektive procedurer for børn: Procedurerne skal være effektive og hurtige, især for så vidt angår børn (herunder børn i familier), da de ikke kan ændre bopælssted, land eller skole.

2. Krav om, at der sættes en stopper for vilkårlig tilbageholdelse af børn: Procedurerne skal være hurtigere, og passende modtagelsesprocesser skal fremskyndes.

3. Fremme af familiesammenføringsprocedurer

4. Værgemål: Der er rapporteret om forsinkelser i udpegelsen af værger og deres evne til at handle effektivt.

5. Sikring af adgang til uddannelse: Migrantbørn har ret til præcis den samme adgang til uddannelse som andre børn.

6. Effektivisering af omfordelingsprocessen: Ved udgangen af september var blot 46 uledsagede børn blevet omfordelt.

7. Sikring af psykosocial støtte til ofre for traumer.

Har Kommissionen til hensigt at følge sine tilsagn op og vedtage en klart defineret og målbar politikramme med henblik på at iværksætte en omfattende strategi for at forhindre vold, udnyttelse og misbrug, styrke beskyttelsessystemer for de mest sårbare (herunder, men ikke udelukkende, uledsagede mindreårige) og overvåge forskelsbehandling i forbindelse med adgang til uddannelse, sundhedspleje og beskyttelse af børn i hele migrationskæden?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse