Eljárás : 2016/2954(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : O-000126/2016

Előterjesztett szövegek :

O-000126/2016 (B8-1804/2016)

Viták :

PV 26/10/2016 - 11
CRE 26/10/2016 - 11

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :


Parlamenti kérdések
PDF 197kWORD 19k
2016. október 17.
O-000126/2016
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000126/2016
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward, a(z) S&D képviselőcsoport nevében
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében
Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ignazio Corrao, Laura Ferrara

 Tárgy: A gyermekek védelmét szolgáló uniós politikák és intézkedések a migrációval összefüggésben
 Válasz a plenáris ülésen 

Jelenleg a világon 65 millió ember van úton – köztük sok gyermek –, akik a konfliktusok, a szegénység és a szélsőséges időjárás elől menekülve remélik, hogy valahol jobb életre és otthonra találnak. Ezek a gyermekek a legsebezhetőbb személyek a világon: számuk valószínűleg nem fog csökkenni és korunk számára ez jelenti az egyik legnagyobb kihívást. Sokan családjukkal, míg mások egyedül vannak úton. Mindegyiküknek védelemre van szüksége és megilletik őket a gyermek jogairól szóló egyezmény által biztosított jogok. A migráns gyermekek, különösen az okmányokkal nem rendelkezők, vannak leginkább kitéve az emberkereskedelemnek, a zaklatásnak és a kizsákmányolásnak. A Bizottság továbbá a migrációra vonatkozó európai menetrendben több stratégiát és megközelítést is meghirdetett, amelyek teljesítésére eddig nem került sor. Többet kell tenni, elsősorban az alábbiak terén:

1. a gyermekek számára hatékony eljárások kidolgozása: az eljárásoknak hatékonynak és gyorsnak kell lenniük, különösen a gyermekek esetében (ideértve a családban élő gyermekeket is), mivel nem változtathatnak tartózkodási helyet, országot és iskolát sem;

2. felhívás a gyermekek önkényes fogva tartásának leállítására: gyorsabbaknak kell lenniük az eljárásoknak és a megfelelő befogadási folyamatokat fel kell gyorsítani;

3. a családegyesítési eljárások elősegítése;

4. gyámság: beszámolók szerint késedelem tapasztalható a gyám kijelölése terén és a gyámok hatékony fellépésre való képességét illetően;

5. az oktatáshoz való hozzáférés biztosítása: a migráns gyermekeket az oktatáshoz való pontosan ugyanolyan hozzáférés illeti meg, mint másokat;

6. az áthelyezés hatékonyságának biztosítása: szeptember végéig csak 46 kísérő nélküli kiskorú áthelyezésére került sor;

7. pszichoszociális támogatás biztosítása a trauma áldozatai számára.

Kötelezettségvállalásainak nyomon követése érdekében kíván-e a Bizottság világosan meghatározott és mérhető szakpolitikai keretet elfogadni, amelynek célja átfogó megközelítés alkalmazása az erőszak, a kizsákmányolás és a visszaélések megakadályozására, a legkiszolgáltatottabbak (többek között, de nem kizárólag a kísérő nélküli kiskorúak) védelmi rendszereinek megerősítése, az oktatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, valamint a gyermekek védelme terén a hátrányos megkülönböztetés figyelemmel kísérése a migrációs lánc egészében?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat