Procedūra : 2016/2954(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000126/2016

Pateikti tekstai :

O-000126/2016 (B8-1804/2016)

Debatai :

PV 26/10/2016 - 11
CRE 26/10/2016 - 11

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 197kWORD 20k
2016 m. spalio 17 d.
O-000126/2016
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000126/2016
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward, S&D frakcijos vardu
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, ALDE frakcijos vardu
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marisa Matias, GUE/NGL frakcijos vardu
Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, PPE frakcijos vardu
Jean Lambert, Verts/ALE frakcijos vardu
Ignazio Corrao, Laura Ferrara

 Tema: ES politika ir veiksmai, skirti vaikams apsaugoti migracijos aplinkybėmis
 Atsakymas plenariniame posėdyje 

Šiuo metu visame pasaulyje yra 65 mln. iš vienos vietos į kitą judančių žmonių, įskaitant didelį skaičių vaikų, kurie bėga iš konflikto zonų, gelbstisi nuo skurdo ar ekstremalių meteorologinių reiškinių ir ieško geresnio gyvenimo, taip pat vietos, kurioje galėtų jaustis namie. Šie vaikai – vieni iš pažeidžiamiausių žmonių žemėje: neįtikėtina, kad jų skaičius sumažės, ir tai yra vienas didžiausių mūsų laikmečio iššūkių. Daug vaikų keliauja su savo šeimomis, daug keliauja savarankiškai. Kiekvienam iš jų reikalinga apsauga ir kiekvienas iš jų turi teisę naudotis teisėmis, kurias užtikrina Vaiko teisių konvencija. Migrantų vaikams, ypač tiems, kurie neturi dokumentų, gresia pavojus tapti prekybos žmonėmis, prievartos ir išnaudojimo aukomis. Be to, Komisija savo Europos migracijos darbotvarkėje paskelbė keletą strategijų ir metodų, apie kurių rezultatus kol kas nepranešta. Reikia dėti daugiau pastangų, visų pirma šiose srityse:

1. Veiksmingų vaikams pritaikytų procedūrų rengimas: procedūros turi būti veiksmingai ir sparčios, ypač skirtos vaikams (įskaitant vaikus šeimose), nes jie negali keisti vietos, šalies ar mokyklos;

2. Reikalavimas nutraukti savavališką vaikų sulaikymą: procedūros turi būti spartesnės ir būtina paspartinti atitinkamus priėmimo procesus;

3. Šeimos susijungimo procedūrų taikymo skatinimas;

4. Globos užtikrinimas: yra pranešta apie vėlavimą paskirti globėjus ir jų gebėjimą veiksmingai veikti;

5. Galimybės įsigyti išsilavinimą užtikrinimas: migrantų vaikai turi teisę turėti visiškai tokias pat galimybes mokytis kaip ir kiti vaikai;

6. Veiksmingo perkėlimo užtikrinimas: iki rugsėjo mėn. pabaigos buvo perkelti tik 46 nelydimi nepilnamečiai;

7. Psichologinės pagalbos užtikrinimas nukentėjusiesiems nuo traumų.

Ar Komisija, atsižvelgdama į savo įsipareigojimus, nustatys aiškiai apibrėžtą ir išmatuojamą politikos sistemą tam, kad visoje migracijos grandinėje būtų taikomas visapusis požiūris siekiant išvengti smurto, išnaudojimo ir prievartos, pagerinti labiausiai pažeidžiamų asmenų apsaugos sistemas (įskaitant nelydimus nepilnamečius, bet jais neapsiribojant) ir kontroliuoti diskriminaciją prieigos prie švietimo, sveikatos apsaugos ir vaikų apsaugos srityse?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas