Procedură : 2016/2954(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000126/2016

Texte depuse :

O-000126/2016 (B8-1804/2016)

Dezbateri :

PV 26/10/2016 - 11
CRE 26/10/2016 - 11

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 196kWORD 20k
17 octombrie 2016
O-000126/2016
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000126/2016
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward, în numele Grupului S&D
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL
Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE
Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Laura Ferrara

 Subiect: Politici și măsuri ale UE pentru protecția copiilor în contextul migrației
 Răspuns în plen 

În prezent, 65 de milioane de persoane, inclusiv numeroși copii, se deplasează în întreaga lume, pentru a fugi de conflicte, de sărăcie sau de fenomene meteorologice extreme, în căutarea unei vieți mai bune și a unui loc unde să se simtă acasă. Acești copii alcătuiesc una dintre cele mai vulnerabile categorii de persoane și este puțin probabil ca numărul lor să scadă, iar această situație reprezintă una dintre cele mai mari provocări actuale. Mulți copii se deplasează cu familiile, mulți alții sunt singuri. Toți au nevoie de protecție și trebuie să beneficieze de drepturile garantate de Convenția cu privire la drepturile copilului. Copiii migranți, îndeosebi cei fără acte, sunt vulnerabili în fața traficului, a abuzurilor și exploatării. În plus, Comisia a anunțat, în Agenda europeană privind migrația, mai multe strategii și abordări cărora nu le-a dat curs până în prezent. Sunt necesare mai multe eforturi, în special în ceea ce privește următoarele aspecte:

1. Elaborarea unor proceduri eficace pentru copii: procedurile trebuie să fie eficace și rapide, în special pentru copii (inclusiv pentru copiii din familii), deoarece aceștia nu își pot schimba locația, țara sau școala;

2. Încetarea detenției arbitrare a copiilor: procedurile trebuie să fie mai rapide, iar procesele de primire adecvate trebuie accelerate;

3. Consolidarea procedurilor de reîntregire a familiilor;

4. Tutela: se semnalează întârzieri la numirea tutorilor și în ceea ce privește abilitatea acestora de a acționa eficace;

5. Asigurarea accesului la educație: copiii migranți au dreptul la același acces la educație ca restul copiilor;

6. Optimizarea procesului de transfer: până la sfârșitul lunii septembrie, doar 46 de minori neînsoțiți au fost transferați;

7. Asigurarea sprijinului psihosocial pentru victimele traumelor.

Va adopta Comisia, pentru a-și respecta angajamentele, un cadru de politici definit clar și cuantificabil în vederea adoptării unei abordări cuprinzătoare pentru a preîntâmpina riscurile de violență, exploatare și abuz, a consolida sistemele de protecție pentru categoriile cele mai vulnerabile (incluzând, dar fără a se limita la minorii neînsoțiți) și a monitoriza cazurile de discriminare în ceea ce privește accesul la educație, asistență medicală și protecție pentru copii, de-a lungul întregului lanț de migrație?

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică