Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000128/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000128/2016 (B8-1807/2016)

Keskustelut :

PV 23/11/2016 - 20
CRE 23/11/2016 - 20

Äänestykset :

PV 15/12/2016 - 6.9

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 6kWORD 16k
19. lokakuuta 2016
O-000128/2016
Suullisesti vastattava kysymys O-000128/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Michael Cramer, Liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta

 Aihe: Kansainväliset ilmailusopimukset
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Komissio hyväksyi Euroopan ilmailustrategian joulukuussa 2015. Osana ilmailustrategiaa ehdotettiin avoimia neuvotteluja unionin tasoisista ilmailuturvallisuutta koskevista sopimuksista Japanin ja Kiinan kanssa sekä ilmailupalveluja koskevista sopimuksista seuraavien maiden kanssa: Kiina, turkki, Meksiko, Persianlahden yhteistyöneuvoston kuusi jäsenvaltiota, Armenia sekä Kaakkois-Aasian maiden liitto (ASEAN).

Neuvosto valtuutti 8. maaliskuuta 2016 komission käynnistämään neuvottelut ilmailuturvallisuutta käsittelevien sopimusten tekemisestä Kiinan ja Japanin kanssa sekä unionin tason ilmailupalvelusopimusten tekemisestä ASEANin, Turkin, Qatarin ja Yhdistyneiden arabiemiraattien kanssa 7. kesäkuuta 2016. Neuvosto käsittelee yhä luonnoksia neuvotteluohjeiksi unionin tason ilmailusopimusten tekemisestä seuraavien maiden kanssa: Kiina, Meksiko, Armenia sekä Persianlahden yhteistyöneuvoston jäljellä olevat neljä jäsenvaltiota.

Liikenne- ja matkailuvaliokunta haluaisi kysyä komissiolta seuraavat kysymykset:

Mitkä ovat niiden ilmailusopimusten tavoitteet, keskeneräiset kysymykset ja aikataulut, joihin komissio sai neuvotteluohjeet?

Mikä on tilanne neuvostossa jäljellä olevien neuvotteluohjeiden suhteen?

Miten komissio aikoo varmistaa, että Euroopan parlamentille ilmoitetaan välittömästi ja täysimääräisesti kaikista neuvottelun vaiheista Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 10 kohdan mukaisesti?

Miten komissio aikoo varmistaa, että neuvottelujen aikana noudatetaan asianmukaista avoimuutta ja asiakirjojen saatavuutta?

Voiko komissio varmistaa, että Euroopan parlamentti pidetään ajan tasalla samanaikaisesti neuvoston kanssa, jokaista neuvottelukierrosta ennen ja sen jälkeen?

Voiko komissio varmistaa, että se ei pyri tilapäisesti soveltamaan tehtyä ilmailusopimusta ennen kuin Euroopan parlamentti on antanut sopimukselle hyväksyntänsä?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus