Förfarande : 2016/2961(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000128/2016

Ingivna texter :

O-000128/2016 (B8-1807/2016)

Debatter :

PV 23/11/2016 - 20
CRE 23/11/2016 - 20

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 6kWORD 17k
19 oktober 2016
O-000128/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000128/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Michael Cramer, för utskottet för transport och turism

 Angående: Internationella luftfartsavtal
 Svar i kammaren 

Kommissionen antog en luftfartsstrategi för EU i december 2015. Som en del av denna luftfartsstrategi fanns förslag om att inleda förhandlingar om flygsäkerhetsavtal på EU-nivå med Japan och Kina samt luftfartsavtal med följande länder: Kina, Turkiet, Mexiko, sex medlemsstater från Gulfstaternas samarbetsråd, Armenien, och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean).

Rådet bemyndigade kommissionen att inleda förhandlingar om flygsäkerhetsavtal med Kina och Japan den 8 mars 2016 och om luftfartsavtal på EU-nivå med Asean, Turkiet, Qatar och Förenade Arabemiraten den 7 juni 2016. Rådet överlägger fortfarande om utkast till förhandlingsdirektiv för att inleda förhandlingar om luftfartsavtal på EU-nivå med: Kina, Mexiko, Armenien och de återstående fyra medlemsstaterna från Gulfstaternas samarbetsråd.

Utskottet för transport och turism uppmanar kommissionen att besvara följande frågor:

Vilka mål, viktiga frågor och tidsramar planerar man att förhandla om i de luftfartsavtal för vilka kommissionen har fått förhandlingsdirektiv?

Vad är det aktuella läget i rådet beträffande de återstående förhandlingsdirektiven?

Hur tänker kommissionen se till att Europaparlamentet får omedelbar och fullständig information i alla förhandlingsskeden i enlighet med artikel 218.10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt?

Hur tänker kommissionen säkerställa lämplig insyn och tillgång till handlingar under förhandlingarnas gång?

Kan kommissionen garantera att Europaparlamentet kommer att informeras parallellt med rådet, innan och efter varje förhandlingsrunda?

Kan kommissionen bekräfta att den inte kommer att försöka tillämpa ingångna luftfartsavtal provisoriskt innan Europaparlamentet har godkänt avtalet?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande