Menettely : 2016/2902(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000135/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000135/2016 (B8-1818/2016)

Keskustelut :

PV 14/12/2016 - 24
CRE 14/12/2016 - 24

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 186kWORD 16k
9. marraskuuta 2016
O-000135/2016
Suullisesti vastattava kysymys O-000135/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Joëlle Mélin, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

 Aihe: Lastenlääkkeistä annetun asetuksen tarkistaminen
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Lapset kuuluvat haavoittuvaan väestöryhmään, jonka kehitys, fysiologia ja psyyke poikkeavat aikuisista. Ikään ja kehitykseen liittyvä tutkimus sekä sopivien lääkkeiden saatavuus ovat erityisen tärkeitä. Lastenlääkeasetus hyväksyttiin kymmenen vuotta sitten laadukkaan lastenlääkkeitä koskevan tutkimuksen varmistamiseksi ja lasten käyttämien lääkkeiden asianmukaisten myyntienlupien saamiseksi. Asetuksella on saavutettu monia sen tavoitteita, mutta komission vuonna 2013 hyväksymässä edistyskertomuksessa havaittiin useita puutteita etenkin lastenlääkkeiden tutkimusohjelmien ja lasten syöpäsairauksien aloilla.

Mihin syksyn aikana käynnistettävässä julkisessa kuulemisessa keskitytään?

Asetuksen 50 artiklassa mukaan komission on määrä esittää selvitys ennen tammikuun loppua 2017. Miten julkinen kuuleminen sopii yhteen tämän kanssa?

Aikooko komissio tarkistaa asetusta muiden kuin näiden kahden tekijän osalta?

Miten komissio aikoo varmistaa, että kaikki terapia-alat otetaan yhtäläisesti huomioon, ja miten komissio aikoo parantaa asetuksen vaikutusta lasten syöpäsairauksien kaltaisilla aloilla, joilla lastentaudit tarvitsevat erityishuomiota?

Miten komissio aikoo puuttua lastenlääkeasetuksen puutteisiin, joita ovat muun muassa

– vain muutamien lastenlääketutkimussuunnitelmien saattaminen päätökseen

– pediatristen tutkimusten lähes järjestelmällinen lykkääminen, ja

– äärimmäisen alhainen lastenlääkkeiden myyntilupien määrä?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus