Процедура : 2016/2959(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000136/2016

Внесени текстове :

O-000136/2016 (B8-1810/2016)

Разисквания :

PV 21/11/2016 - 14
CRE 21/11/2016 - 14

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 185kWORD 16k
10 ноември 2016 г.
O-000136/2016
Въпрос с искане за устен отговор O-000136/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Roberto Gualtieri, от името на Комисия по икономически и парични въпроси

 Относно: Финализиране на Базел III
 Отговор по време на пленарно заседание 

Базелският комитет по банков надзор (БКБН) представи предложения за подобряване на пруденциалната рамка за банките, които са изправени пред кредитен и операционен риск (финализиране на Базел III, т. нар. „Базел IV“). Целта на предложенията е да се повиши чувствителността към рисковете и стабилността на стандартизираните подходи, да се обмислят допълнителни ограничения за ролята на вътрешно моделираните подходи в капиталовата рамка и да се финализира определението и калибрирането на коефициента на ливъридж и потенциален капиталов под въз основа на стандартизираните подходи.

1. Какво е мнението на Комисията относно евентуалното въздействие на предложения пакет за реформа на европейския банков сектор, в частност по отношение на финансовата стабилност, повишаването на съпоставимостта на рисково претеглените активи, общите капиталови изисквания и капацитета на банковия сектор за отпускане на заеми за реалната икономика?

2. Счита ли Комисията, че предложенията отчитат в достатъчна степен особеностите на европейския банков сектор? Предложените мерки достатъчно добре балансирани ли са, за да се гарантира равнопоставеност в различните региони на света? Как възнамерява Комисията да калибрира окончателните базелски стандарти с оглед на различните бизнес модели и мащаби на европейските банки?

3. Как възнамерява Комисията да допринесе за окончателните базелски стандарти, особено ако заключението от една всеобхватна количествена и качествена оценка на въздействието е, че тези стандарти биха довели до значително цялостно увеличение на капиталовите изисквания за европейския банков сектор?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация