Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000136/2016

Pateikti tekstai :

O-000136/2016 (B8-1810/2016)

Debatai :

PV 21/11/2016 - 14
CRE 21/11/2016 - 14

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 184kWORD 16k
2016 m. lapkričio 10 d.
O-000136/2016
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000136/2016
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Roberto Gualtieri, Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vadu

 Tema: Susitarimo "Bazelis III" galutinis patvirtinimas
 Atsakymas plenariniame posėdyje 

Bazelio bankų priežiūros komitetas pateikė pasiūlymų patobulinti bankų rizikos ribojimo sistemą sprendžiant su kredito ir operacine rizika susijusius klausimus (susitarimo „Bazelis III“ galutinis patvirtinimas, vadinamasis „Bazelis IV“). Šiais pasiūlymais siekiama didinti standartizuotų metodų tikslumą vertinant riziką ir patikimumą, atsižvelgti į papildomus vidaus modeliais paremtų metodų trūkumus, pasireiškiančius, kai šie modeliai taikomi vertinant kapitalą, taip pat galutinai patvirtinti sverto koeficiento ir galimų kapitalo žemutinių ribų nustatymo modelį ir konkrečias normas, remiantis standartizuotais metodais.

1. Kokia Komisijos nuomonė apie galimą siūlomo reformų rinkinio poveikį Europos bankų sektoriui, visų pirma kalbant apie finansinį stabilumą, didesnį pagal riziką įvertinto turto palyginamumą, bendrus kapitalo reikalavimus ir bankų sektoriaus skolinimo realiajai ekonomikai pajėgumus?

2. Ar Komisija mano, kad šiais pasiūlymais pakankamai atsižvelgiama į Europos bankų sektoriaus ypatumus? Ar siūlomos priemonės pakankamai subalansuotos, kad būtų galima užtikrinti vienodas veiklos sąlygas skirtinguose pasaulio regionuose? Kaip Komisija ketina pritaikyti galutinius Bazelio standartus, turint omenyje skirtingus Europos bankų verslo modelius ir skirtingą jų dydį?

3. Kaip Komisija ketina prisidėti rengiant galutinius Bazelio standartus, visų pirma tuo atveju, jei išsamus kiekybinis ir kokybinis poveikio vertinimas leistų padaryti išvadą, kad tokių standartų pasekmė būtų didelis bendras Europos bankų sektoriui taikomų kapitalo reikalavimų sugriežtinimas?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas