Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000136/2016

Teksty złożone :

O-000136/2016 (B8-1810/2016)

Debaty :

PV 21/11/2016 - 14
CRE 21/11/2016 - 14

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 188kWORD 17k
10 listopada 2016
O-000136/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000136/2016
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Roberto Gualtieri, w imieniu Komisji Gospodarcza i Monetarna

 Przedmiot: Finalizacja pakietu Bazylea III
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (BCBS) przedstawił propozycje udoskonalenia ostrożnościowych ram dla banków w zakresie ryzyka kredytowego i operacyjnego (finalizacja pakietu Bazylea III, tzw. „Bazylea IV”). Propozycje mają na celu zwiększenie wrażliwości na ryzyko oraz niezawodności standardowych metod, przeanalizowanie dodatkowych wymogów w zakresie roli, jaką odgrywają metody wypracowane wewnętrznie w ramach kapitałowych oraz finalizację projektu i skalibrowanie wskaźnika dźwigni oraz potencjalnego minimum kapitałowego na podstawie standardowych metod.

1. Jak zapatruje się Komisja na możliwy wpływ proponowanego pakietu reform europejskiego sektora bankowego na gospodarkę realną, szczególnie w zakresie stabilności finansowej, większej porównywalności aktywów ważonych ryzykiem, łącznych wymogów kapitałowych oraz zdolności pożyczkowej sektora bankowego?

2. Czy Komisja uważa, że we wnioskach w wystarczającym stopniu uwzględniono specyfikę europejskiego sektora bankowego? Czy proponowane środki są odpowiednio wyważone, aby zapewnić równe warunki działania we różnych regionach świata? Jak Komisja zamierza skalibrować ostateczne standardy pakietu Bazylea, biorąc pod uwagę różne modele biznesowe banków europejskich i ich różne rozmiary?

3. Jaki wkład zamierza wnieść Komisja w ostateczne standardy pakietu Bazylea, skoro całościowa ilościowa i jakościowa ocena skutków prowadzi do wniosku, że spowodują one ogólny wzrost wymogów kapitałowych dla europejskiego sektora bankowego?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna