Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000136/2016

Predkladané texty :

O-000136/2016 (B8-1810/2016)

Rozpravy :

PV 21/11/2016 - 14
CRE 21/11/2016 - 14

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 107kWORD 16k
10. novembra 2016
O-000136/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000136/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Roberto Gualtieri, v mene Výboru pre hospodárske a menové veci

 Vec: Dokončenie dohody Bazilej III
 Odpoveď v pléne 

Bazilejský výbor pre bankový dohľad (BCBS) predložil návrhy na zdokonalenie prudenciálneho rámca pre banky, pokiaľ ide o riešenie kreditného a operačného rizika (dokončenie dohody Bazilej III, tzv. Bazilej IV). Cieľom návrhov je zvýšiť citlivosť štandardizovaných prístupov na riziká a ich odolnosť, zvážiť ďalšie obmedzenia týkajúce sa úlohy interne modelovaných prístupov v kapitálovom rámci a dokončiť úpravu a kalibráciu ukazovateľa finančnej páky a prípadnej minimálnej kapitálovej požiadavky na základe štandardizovaných prístupov.

1. Aký má Komisia názor na možný vplyv navrhovaného balíka reforiem na európsky bankový sektor, najmä na finančnú stabilitu, zvýšenú mieru porovnateľnosti rizikovo vážených aktív, celkové kapitálové požiadavky a úverovú kapacitu bankového sektora pre reálnu ekonomiku?

2. Domnieva sa Komisia, že tieto návrhy dostatočne zohľadňujú špecifiká európskeho bankového sektora? Sú navrhované opatrenia dostatočne vyvážené, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky v rôznych regiónoch sveta? Ako zamýšľa Komisia nastaviť konečné bazilejské normy vzhľadom na rôzne obchodné modely a veľkosť európskych bánk?

3. Ako mieni Komisia prispieť ku konečným bazilejským normám, najmä ak komplexné kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie vplyvu povedie k záveru, že tieto normy by mali za následok výrazný celkový nárast kapitálových požiadaviek pre európsky bankový sektor?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie