Parlamentní otázky
PDF 195kWORD 17k
10. listopadu 2016
O-000137/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000137/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Angelo Ciocca, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Marcel de Graaff, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Dominique Martin, Michał Marusik, Georg Mayer, Sophie Montel, Franz Obermayr, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky, Olaf Stuger, Joëlle Mélin, za skupinu ENF

 Předmět: Empirický základ dohody CETA - studie

Komise od zahájení jednání o obchodní dohodě CETA, jež má být uzavřena mezi EU a Kanadou, zdůrazňuje její pozitivní hospodářské vyhlídky.

Své stanovisko podepřela různými kvantitativními studiemi obsahujícími příslušné číselné údaje. Podle těchto prognóz by se měl HDP unijní i kanadské ekonomiky zvýšit o 0,08 až 0,76 %.

1. Je pravda, že Komise k posouzení možných výsledků dohody CETA nepoužila žádnou studii, která vychází z modelu globální politiky OSN?

2. Do jaké míry se do jednání o dohodě CETA promítly faktory, jako přesměrování obchodu uvnitř EU, možné snížení podílu příjmů ze zaměstnání a pravděpodobné ztráty pracovních míst?

3. Pokud se ukáže, že Komise své rozhodnutí o uzavření dohody CETA přijala na základě mylných a nerealistických studií, považovala by to za důvod k zastavení jejího ratifikačního procesu?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění