Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 96kWORD 16k
10. november 2016
O-000137/2016
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000137/2016
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Angelo Ciocca, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Marcel de Graaff, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Dominique Martin, Michał Marusik, Georg Mayer, Sophie Montel, Franz Obermayr, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky, Olaf Stuger, Joëlle Mélin, for ENF-Gruppen

 Om: Den empiriske baggrund for CETA - undersøgelser

Kommissionen har fremhævet de positive økonomiske fremtidsudsigter ved handelsaftalen CETA mellem EU og Canada, siden forhandlingerne blev indledt.

Der blev anvendt forskellige kvantitative undersøgelser til at forstærke denne opfatttelse ved at underbygge den med de tilhørende tal. Prognoserne tyder på en stigning i BNP i EU og Canada på mellem 0,08 % og 0,76 % for begge økonomier.

1. Er det korrekt, at Kommissionen ikke har anvendt nogen undersøgelse baseret på FN's Global Policy Model (GPM) til at vurdere de mulige resultater af CETA-aftalen?

2. I hvilken udstrækning har virkninger såsom omlægning af handelen inden for EU, en eventuel reduktion af arbejdsindkomstandelen og forventelige jobtab influeret på forhandlingerne om CETA?

3. Hvis det nu viser sig, at Kommissionens afgørelse om indgåelse af CETA var baseret på forkerte og urealistiske undersøgelser, vil det så være en begrundelse for at standse ratifikationen af aftalen?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse