Parlamenti kérdések
PDF 194kWORD 16k
2016. november 10.
O-000137/2016
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000137/2016
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Angelo Ciocca, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Marcel de Graaff, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Dominique Martin, Michał Marusik, Georg Mayer, Sophie Montel, Franz Obermayr, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky, Olaf Stuger, Joëlle Mélin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében

 Tárgy: A CETA tapasztalati háttere - tanulmányok

A Bizottság az EU és Kanada között kötött szabadkereskedelmi megállapodásról (CETA) folytatott tárgyalások kezdete óta hangsúlyozza az e megállapodásnak köszönhető pozitív gazdasági kilátások jelentőségét.

A Bizottság különböző tanulmányokkal – és az azokban foglalt számszerű adatokkal – erősítette meg ezt a véleményt. Előrejelzések szerint mind az EU-, mind Kanada GDP-je 0,08% és 0,76% közé eső arányban növekszik majd.

1. Igaz-e, hogy a Bizottság az ENSZ Global Policy Model-jén alapuló tanulmányt egyáltalán nem használt fel a CETA megállapodás lehetséges eredményeinek értékeléséhez?

2. Milyen mértékben hatottak a CETA-ról folytatott tárgyalásokra olyan vonatkozások, mint például az EU-n belüli kereskedelem eltérítése, a munkából származó jövedelmek arányának lehetséges csökkenése és a munkahelyek számának várható csökkenése?

3. Amennyiben most bebizonyosodik, hogy a Bizottságnak a CETA megkötésére vonatkozó döntése téves és a valósággal nem egyező tanulmányokon alapult, akkor ez okot teremt-e a megállapodás ratifikálásának leállítására?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat