Parlamentiniai klausimai
PDF 194kWORD 16k
2016 m. lapkričio 10 d.
O-000137/2016
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000137/2016
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Angelo Ciocca, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Marcel de Graaff, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Dominique Martin, Michał Marusik, Georg Mayer, Sophie Montel, Franz Obermayr, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky, Olaf Stuger, Joëlle Mélin, ENF frakcijos vardu

 Tema: Empirinės IEPS aplinkybės. Tyrimaiw

Nuo derybų pradžios Komisija pabrėžia Europos ir Kanados prekybos susitarimo (IEPS) teigiamas ekonomines perspektyvas.

Buvo atlikti įvairūs kiekybiniai tyrimai siekiant šią nuomonę pagrįsti atitinkamais skaičiais. Prognozuojama, kad ES ir Kanados ekonomikoje BVP augimas padidės nuo 0,08 proc. iki 0,76 proc.

1. Ar tiesa, kad Komisija, siekdama nustatyti galimus IEPS rezultatus, nenaudojo jokio tyrimo, pagrįsto Jungtinių Tautų pasauliniu politikos modeliu (angl. GPM)?

2. Kokią įtaką derybose dėl IEPS turėjo nustatytas poveikis, pvz., ES vidaus prekybos srautų nukreipimas, galimas darbo pajamų sumažėjimas ir tikėtinas darbo vietų praradimas?

3. Jei paaiškėtų, kad Komisijos sprendimas dėl išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo sudarymo buvo pagrįstas neteisingais ir nerealistiškais tyrimais, ar tai suteiktų pagrindą sustabdyti šio susitarimo ratifikavimą?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas