Interpelacje
PDF 196kWORD 16k
10 listopada 2016
O-000137/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000137/2016
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Angelo Ciocca, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Marcel de Graaff, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Dominique Martin, Michał Marusik, Georg Mayer, Sophie Montel, Franz Obermayr, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky, Olaf Stuger, Joëlle Mélin, w imieniu grupy ENF

 Przedmiot: Empiryczne podstawy badań dotyczących umowy CETA

Od początku negocjacji Komisja podkreśla pozytywne perspektywy gospodarcze związane z europejsko-kanadyjską umową handlową CETA.

Na poparcie tej opinii i uzasadnienie jej odpowiednimi danymi liczbowymi wykorzystano różne badania ilościowe. Prognozy wskazują na wzrost PKB w UE i Kanadzie w przedziale od 0,08 do 0,76% dla obydwu gospodarek.

1. Czy to prawda, że Komisja nie posiłkowała się żadnym badaniem opartym na modelu strategii globalnej Narodów Zjednoczonych, aby ocenić ewentualne skutki umowy CETA?

2. W jakim stopniu efekty takie jak wewnątrzunijne przesunięcie handlu, ewentualne obniżenie udziału pracy w uzyskanym dochodzie i spodziewana utrata miejsc pracy miały wpływ na negocjacje w sprawie CETA?

3. Jeżeli teraz okaże się, że decyzja Komisji o zawarciu umowy CETA opierała się na błędnych i nierealistycznych badaniach, czy byłoby to powodem do wstrzymania ratyfikacji umowy?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna