Parlamentsfrågor
PDF 96kWORD 16k
10 november 2016
O-000137/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000137/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Angelo Ciocca, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Marcel de Graaff, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Dominique Martin, Michał Marusik, Georg Mayer, Sophie Montel, Franz Obermayr, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky, Olaf Stuger, Joëlle Mélin, för ENF-gruppen

 Angående: Den empiriska bakgrunden till Ceta - studier

Kommissionen har framhållit de positiva ekonomiska utsikterna med handelsavtalet Ceta mellan EU och Kanada sedan förhandlingarna inleddes.

Olika kvantitativa studier har använts för att stödja detta påstående genom att underbygga det med passande siffror. Prognoser antyder en BNP-ökning i EU och Kanada på mellan 0,08 och 0,76 procent för båda ekonomierna.

1. Stämmer det att kommissionen inte har använt någon studie som bygger på FN:s Global Policy Model (GPM) för att utvärdera Ceta-avtalets eventuella resultat?

2. I vilken utsträckning har effekter som handelsavledning inom EU, en eventuell minskning av andelen arbetsinkomst och förväntad förlust av arbetstillfällen påverkat förhandlingarna om Ceta?

3. Om det nu visar sig att kommissionens beslut att ingå Ceta bygger på felaktiga och orealistiska studier, skulle detta ge anledning att stoppa ratificeringen av avtalet?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande