Postup : 2016/2988(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000139/2016

Predkladané texty :

O-000139/2016 (B8-1812/2016)

Rozpravy :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 196kWORD 19k
14. novembra 2016
O-000139/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000139/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai, Urmas Paet, v mene skupiny ALDE
Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto

 Vec: Situácia v Taliansku po zemetraseniach
 Odpoveď v pléne 

Dňa 24. augusta 2016 zasiahlo stredné Taliansko zničujúce zemetrasenie, pričom 26. októbra, resp. 30. októbra ďalšie tri silné zemetrasenia v podobe vlny silných otrasov postihli región stredného Talianska o sile 5,5 a 6,1, resp. 6,5 stupňa. Podľa správ bolo zranených viac ako 400 ľudí a 290 osôb prišlo o život počas zemetrasení. Prípadný „dominový efekt“ by mohol viesť k vysídleniu 100 000 ľudí.

Dotknuté územia postihla deformácia zahrňujúca oblasť v rozsahu viac ako 130 kilometrov štvorcových, keď maximálna miera posunu predstavuje najmenej 70 centimetrov. V dôsledku zemetrasení boli zničené mestá, vážne sa poškodila miestna a regionálna infraštruktúra, boli zničené miesta historického a kultúrneho dedičstva a poškodené hospodárske činnosti, najmä v prípade MSP, poľnohospodárstvo a zdroje v oblasti cestovného ruchu a gastronómie.

Okrem toho drsné poveternostné podmienky, ktoré sa očakáva, že nastanú počas blížiacej sa zimy, vyvolávajú vážne obavy v radoch mnohých vysídlených osôb. Tento problém treba urýchlene a efektívne riešiť, aby sa ľudom, ktorí prišli o svoje domovy, zaručili dôstojné podmienky na život.

V súvislosti s tým žiadame Komisiu, aby odpovedala na tieto otázky:

– Prijala Komisia všetky potrebné opatrenia na poskytnutie podpory a pomoci talianskym celoštátnym a regionálnym orgánom, ktoré sa podieľajú na zmierňovaní následkov katastrofy?

– Preskúma Komisia existujúce postupy posudzovania žiadostí o finančné prostriedky s cieľom zjednodušiť ich a skrátiť čas potrebný na schválenie a vyplatenie finančných prostriedkov z Fondu solidarity?

– Posúdi Komisia uskutočniteľnosť vytvorenia mechanizmu rámcových úverov EIB, ktorý by umožňoval poskytovanie finančných prostriedkov členským štátom pred tým, ako sa vyplatia z Fondu solidarity?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie