Förfarande : 2016/2988(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000139/2016

Ingivna texter :

O-000139/2016 (B8-1812/2016)

Debatter :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 187kWORD 18k
14 november 2016
O-000139/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000139/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai, Urmas Paet, för ALDE-gruppen
Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto

 Angående: Situationen i Italien efter jordskalven
 Svar i kammaren 

Den 24 augusti 2016 drabbades centrala Italien av ett förödande jordskalv. Bland de många efterskalven kom även tre större skalv, som drabbade olika regioner i centrala Italien den 26 oktober (magnitud 5,5 och 6,1) respektive den 30 oktober (magnitud 6,5). Över 400 personer rapporterades skadade och 290 döda i dessa jordskalv, och en eventuell dominoeffekt skulle kunna leda till att 100 000 måste lämna sina hem.

En deformation som sträcker sig över 130 km2 med en största förskjutning på minst 70 cm finns i de berörda områdena. Skalven har raserat städer, allvarligt skadat lokal och regional infrastruktur, utplånat byggnader och föremål av stort historiskt och kulturellt värde samt skadat ekonomiska verksamheter, i synnerhet små och medelstora företag, jordbruk och turism- och gastronomiresurser.

Dessutom är vintern är på väg, med en vädersituation som förväntas innebära hårda villkor för de många människor som tvingats lämna sina hem. Man måste ta itu med situationen snabbt och effektivt om man ska kunna säkerställa anständiga levnadsvillkor för dessa människor.

Mot bakgrund av detta uppmanas kommissionen att svara på följande frågor:

– Har kommissionen vidtagit alla nödvändiga åtgärder till stöd och för de italienska nationella och regionala myndigheter som deltar i hjälparbetet efter katastrofen?

– Kommer kommissionen att titta närmare på de befintliga förfarandena för prövning av ansökningar om finansiering, i syfte att förenkla förfarandena och korta ner tiden för godkännande och utbetalning av medel från Solidaritetsfonden?

– Kommer kommissionen att undersöka om det går att inrätta en lånemekanism via EIB, i syfte att ställa medel till förfogande för medlemsstater innan pengar betalas ut från Solidaritetsfonden?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande