Postup : 2016/2988(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000141/2016

Předložené texty :

O-000141/2016 (B8-1814/2016)

Rozpravy :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 190kWORD 17k
15. listopadu 2016
O-000141/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000141/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, David Coburn, za skupinu EFDD

 Předmět: Situace v Itálii po zemětřeseních
 Odpověď na plenárním zasedání 

24. srpna 2016 zasáhlo střední Itálii ničivé zemětřesení. Regiony střední Itálie později zasáhly v rámci vlny otřesů tři další velká zemětřesení, 26. října o síle 5,5 a 6,1 stupně a 30. října o síle 6,5 stupně. Udává se, že během zemětřesení bylo zraněno více než 400 lidí a 290 lidí zahynulo, a možný „dominový efekt“ by mohl vést k vysídlení 100 000 obyvatel.

Dotčená území postihla deformace, která zabírá oblast o velikosti přibližně 130 km2, a maximální posun dosahuje alespoň 70 cm. V důsledku toho otřesy zničily města, vážně poškodily místní a regionální infrastrukturu, poničily historické a kulturní dědictví a narušily ekonomickou činnost zejména pro MSP a zemědělství, jakož i turistický a gastronomický potenciál oblasti. Poslední zemětřesení ze 30. října bylo nejsilnějším zemětřesením, které Itálii postihlo za více než 30 let, srovnalo se zemí celé vesnice a přivedlo mnoho obyvatel zasažených oblastí na pokraj beznaděje.

Kromě toho pro značné počty vysídlených osob povedou k vážnému znepokojení drsné povětrnostní podmínky nadcházejícího zimního období, což je nutné rychle a účinně řešit tak, aby lidem, kteří přišli o domov, byly zajištěny důstojné životní podmínky.

V této souvislosti vyzýváme Komisi, aby odpověděla na následující otázky:

– Obdržela Komise žádost italské vlády o prostředky z Evropského fondu solidarity? Pokud je tomu tak, přijala všechna nezbytná opatření k jejímu urychlenému posouzení s cílem pomoci italským vnitrostátním a regionálním orgánům zapojeným do poskytování humanitární pomoci po této pohromě?

– Zvážila by Komise žádosti o změnu italských národních a regionálních operačních programů tak, aby lépe řešily problémy tematického cíle 5 („podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence a řízení rizik“), pokud Itálie podle článku 30 nařízení o společných ustanoveních dané žádosti řádně zdůvodní?

– Mohla by Komise přezkoumat stávající postupy pro analýzu žádostí o financování tak, aby je zjednodušila a zkrátila lhůty potřebné ke schválení a výplatě peněžních prostředků z Fondu solidarity?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění