Procedura : 2016/2988(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000141/2016

Teksty złożone :

O-000141/2016 (B8-1814/2016)

Debaty :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 192kWORD 17k
15 listopada 2016
O-000141/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000141/2016
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, David Coburn, w imieniu grupy EFDD

 Przedmiot: Sytuacja we Włoszech po trzęsieniach ziemi
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

W dniu 24 sierpnia 2016 r. w środkowej części Włoch miało miejsce trzęsienie ziemi o niszczycielskiej sile. Następnie trzy inne silne trzęsienia w postaci fali gwałtownych wstrząsów uderzyły w regiony położone w środkowych Włoszech, mianowicie w dniu 26 października z siłą 5,5 i 6,1 oraz w dniu 30 października z siłą 6,5. Z doniesień wynika, że podczas tych trzęsień ziemi ponad 400 osób zostało rannych, a 290 poniosło śmierć, przy czym możliwy tzw. efekt domina może skutkować przesiedleniem 100 tys. osób.

Dotknięte obszary ucierpiały w wyniku deformacji obejmującej powierzchnię o wielkości ok. 130 km kw., przy czym maksymalne przesunięcie wynosi co najmniej 70 cm. W konsekwencji trzęsienia te zniszczyły miasta, poważnie uszkodziły infrastrukturę o znaczeniu lokalnym i regionalnym, spustoszyły miejsca związane z dziedzictwem historycznym i kulturowym, a także doprowadziły do wstrzymania działalności gospodarczej, zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw oraz w rolnictwie, a także spowodowały straty w branży turystycznej i gastronomicznej. Ostatnie trzęsienie ziemi (z dnia 30 października) charakteryzowało się najsilniejszymi wstrząsami, jakich Włochy doświadczyły w ciągu ostatnich ponad trzydziestu lat, i całkowicie zrównało z ziemią całe wsie, doprowadzając niemal do rozpaczy mieszkańców zniszczonych obszarów.

Ponadto trudne warunki pogodowe podczas zbliżającej się zimy będą powodem do poważnych obaw dla wielu przesiedlonych osób, czym należy się zająć szybko i skutecznie, aby zagwarantować godne warunki życia osobom, które straciły dach nad głową.

W związku z tym apeluje się do Komisji o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

– Czy Komisja otrzymała wniosek rządu Włoch o wsparcie z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej? Jeżeli tak – czy podjęła wszelkie niezbędne kroki, aby szybko dokonać jego oceny i udzielić wsparcia, aby pomóc włoskim władzom krajowym i regionalnym zaangażowanym w niesienie pomocy humanitarnej po klęsce żywiołowej?

– Czy Komisja zechciałaby rozważyć wnioski o wprowadzenie zmian do włoskich krajowych i regionalnych programów operacyjnych, aby sprawniej rozwiązać kwestie dotyczące celu tematycznego nr 5 (działania na rzecz dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem), jeżeli Włochy należycie uzasadnią te wnioski zgodnie z art. 30 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów?

– Czy Komisja mogłaby sprawdzić obowiązujące procedury rozpatrywania wniosków o finansowanie w celu ich uproszczenia i skrócenia czasu potrzebnego na zatwierdzenie i wypłatę środków finansowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej?

Oryginalny język pytania: EN
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności