Förfarande : 2016/2966(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000143/2016

Ingivna texter :

O-000143/2016 (B8-1815/2016)

Debatter :

PV 23/11/2016 - 14
CRE 23/11/2016 - 14

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 100kWORD 16k
17 november 2016
O-000143/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000143/2016
till rådet
Artikel 128 i arbetsordningen
Arne Gericke, Julie Girling, Helga Stevens, för ECR-gruppen

 Angående: EU:s anslutning till Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor
 Svar i kammaren 

Inför Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor konstaterar Europaparlamentet att det inte gjorts några större framsteg i arbetet med att bekämpa våld mot kvinnor och könsrelaterat våld.

Våld mot kvinnor och könsrelaterat våld är ett brott mot de grundläggande rättigheterna och en extrem form av diskrimination, som är både upphov till och resultatet av bristande jämställdhet.

Den 4 mars 2016 föreslog kommissionen att EU skulle anslutas till Istanbulkonventionen, det första rättsligt bindande instrumentet för förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor på internationell nivå. Alla EU-länder har undertecknat konventionen, men endast 14 av dem har ratificerat den.

– Vilka konkreta åtgärder har medlemsstaterna vidtagit i sin nationella lagstiftning för att skydda kvinnor mot våld?

– På vilket sätt stöder ordförandeskapet medlemsstaterna för att öka medvetenheten om de förödande konsekvenserna av våld mot kvinnor?

– Kan ordförandeskapet förklara hur EU:s anslutning till konventionen kommer att ge kvinnor skydd mot våld?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande