Menetlus : 2016/2988(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000146/2016

Esitatud tekstid :

O-000146/2016 (B8-1817/2016)

Arutelud :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 7kWORD 17k
23. november 2016
O-000146/2016
Suuliselt vastatav küsimus O-000146/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, fraktsiooni GUE/NGL nimel

 Teema: Olukord Itaalias pärast maavärinaid
 Vastus täiskogul 

24. augustil 2016 tabas Kesk-Itaaliat hävitav maavärin. Hiljem tabasid Itaalia keskosa väiksemate värinate vahel veel kolm tugevat maavärinat: 26. oktoobril magnituudidega 5,5 ja 6,1 ning 30. oktoobril magnituudiga 6,5. Nendes maavärinates sai teadetekohaselt vigastada 400 ja surma 290 inimest, samas võib võimalik nn doominoefekt, mis tekib teiste looduskatastroofide tekitatud kahju kumuleerudes, tuua kaasa 100 000 elaniku ümberasustamise.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrusega (EL) nr 661/2014 muudeti nõukogu määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta, samal ajal kui Euroopat tabavad igal aastal korduvalt mitmesugused loodusõnnetused, millest mõned on juhtunud isegi vähem kui aastase vahega, sealhulgas viimased loodusõnnetused on toimunud Itaalias ja teistes liikmesriikides, nagu Portugal, Kreeka ja Küpros.

Kas komisjon on võtnud kõik vajalikud meetmed toetuse ja abi tagamiseks Itaalia riiklikele ja piirkondlikele ametiasutustele, kes osalevad katastroofijärgses abiosutamises, sealhulgas lihtsustanud menetlusi ja lühendanud taotluste heakskiitmise ja määruse (EL) nr 661/2014 kohasest fondist maksete tegemise aega?

Määruses (EL) nr 661/2014 on sätestatud, et piirkond saab fondist abi üksnes siis, kui looduskatastroofi tekitatud otsene kahju moodustab üle 1,5 % mõjutatud piirkonna SKP-st. Kas komisjon saab kinnitada, et SKP võrdluskünnis arvutatakse iga-aastaselt, toetudes liikmesriikide poolt Eurostatile edastatud andmetele?

Kas komisjon võiks vaagida loobumist kehtiva määruse kohaldamisest, mis praegu põhineb ühe katastroofilise juhtumi põhjustatud kahjude mõjul, ning kaaluda SKP võrdluskünnist ületava kahju arvutamisel ühe aasta jooksul samas piirkonnas aset leidnud mitme looduskatastroofi põhjustatud kahjude kumulatiivset kokkuarvutamist, kuna mõnedes piirkondades võib katastroofilisi sündmusi juhtuda väga sageli ?

Kas komisjon võiks täpsustada, mille alusel ta hindab Euroopa Liidu Solidaarsusfondi vahendite rakendamise tõhusust looduskatastroofist mõjutatud liikmesriikides, ning kas komisjon kaaluks ka spetsiifilist hindamist korduvate looduskatastroofide korral?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusalane teave