Eljárás : 2016/3025(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : O-000149/2016

Előterjesztett szövegek :

O-000149/2016 (B8-0203/2017)

Viták :

PV 01/03/2017 - 22
CRE 01/03/2017 - 22

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :


Parlamenti kérdések
PDF 189kWORD 16k
2016. december 6.
O-000149/2016
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000149/2016
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Mady Delvaux, a Jogi Bizottság nevében

 Tárgy: Nemek közötti egyensúly az Európai Unió Bírósága bíráinak körében
 Válasz a plenáris ülésen 

2015. december 16-án az Európai Parlament és a Tanács rendeletet fogadott el az Európai Unió Bírósága alapokmányának módosításáról. A rendelet (11) preambulumbekezdése hangsúlyozza a Törvényszéken belül a nemek közötti egyensúly biztosításának fontosságát. A preambulumbekezdés szerint: „e cél elérése érdekében a bírói kar részleges megújításait oly módon kell szervezni a Törvényszéken, hogy a tagállamok kormányai fokozatosan elkezdenek két-két bírót jelölni ugyanannak a részleges megújításnak a keretében, arra törekedve, hogy egy nőt és egy férfit válasszanak, a Szerződésekben meghatározott feltételek és eljárások tiszteletben tartása mellett.”

Egy későbbi, az Unió és alkalmazottai közötti jogviták elsőfokú elbírálásával kapcsolatos hatáskörnek az Európai Unió Törvényszékére történő átruházásáról szóló, 2016. július 9-i jelentésében a Parlament ismét emlékeztetett a nemek közötti egyenlőség fontosságára az Európai Unió Bíróságának bírái körében.

Mindezek ellenére a bírák körében továbbra is a nemek közötti egyensúly hiánya figyelhető meg. A Törvényszék reformját követően az újonnan kinevezett 15 bíró közül csak 3 volt nő, és a tagállamok továbbra is főleg férfi jelöltekre tesznek javaslatot.

Miként szándékozik a Tanács teljesíteni a Bíróság bírái körében a nemek közötti egyensúly kezelésével kapcsolatos kötelezettségvállalását? Milyen intézkedéseket fognak tenni a tagállamok annak érdekében, hogy a Bíróság bíráinak jelölése terén előmozdítsák a nemek közötti egyensúlyt?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat