Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000152/2016

Předložené texty :

O-000152/2016 (B8-0201/2017)

Rozpravy :

PV 15/02/2017 - 15
CRE 15/02/2017 - 15

Hlasování :

PV 15/03/2017 - 9.7

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 197kWORD 17k
7. prosince 2016
O-000152/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000152/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune, Edouard Martin

 Předmět: Souhlas Komise s přepracovaným plánem Německa na zavedení silničního mýtného
 Odpověď na plenárním zasedání 

Základním požadavkem na nediskriminační silniční poplatky je, aby za používání silnic platili všichni uživatelé stejně. Jednou z hlavních obav, které původní německý návrh předpisu o silničním mýtném u Komise vyvolal, byla diskriminace zahraničních řidičů, jelikož německým rezidentům umožňoval daňový odpočet ve stejné výši, jako byla cena mýtného. Odpočet silničního mýtného z daně z motorových vozidel by tudíž de facto vedl k osvobození od poplatku, a to výlučně pro vozidla registrovaná v Německu. Poněvadž tato obava nebyla řešena, Komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti a nakonec podala na Německo stížnost u Evropského soudního dvora. Nyní však Komise řízení pozastaví, jelikož dne 1. prosince 2016 dosáhla v této věci s Německem dohody. Komisařka Violeta Bulcová a německý ministr dopravy Alexander Dobrindt jsou přesvědčeni, že nový systém je „nediskriminační“ a „plně v souladu s právem EU“.

I v tomto pozměněném návrhu je nicméně možnost odpočtu silničního poplatku z roční daně z motorových vozidel zaručena pouze vozidlům registrovaným v Německu. Stále tedy platí, což opětovně veřejně potvrdil sám německý ministr dopravy, že silniční poplatky budou v Německu platit pouze zahraniční uživatelé.

Mohla by Komise objasnit, v jakém rozsahu tato politická dohoda odstraňuje jakoukoli diskriminaci založenou na státní příslušnosti?

Komise tento přepracovaný systém silničních poplatků považuje za významný krok směrem ke svým plánům vytvořit celounijní systém zpoplatnění silnic.

Z jakého důvodu je Komise přesvědčena o správnosti tohoto systému, když ten usiluje o to, aby platili především zahraniční řidiči?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění