Procedūra : 2017/2526(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000152/2016

Iesniegtie teksti :

O-000152/2016 (B8-0201/2017)

Debates :

PV 15/02/2017 - 15
CRE 15/02/2017 - 15

Balsojumi :

PV 15/03/2017 - 9.7

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 194kWORD 16k
2016. gada 7. decembris
O-000152/2016
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000152/2016
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune, Edouard Martin

 Temats: Komisijas apstiprinājums Vācijas pārskatītajam plānam ieviest ceļu nodevas
 Atbilde plenārsēdē 

Galvenā prasība attiecībā uz nediskriminējošām ceļu nodevām ir tāda, ka visiem lietotājiem ir jāmaksā vienāda maksa par ceļu izmantošanu. Viens no Komisijas galvenajiem iebildumiem attiecībā uz Vācijas sākotnēji izstrādāto tiesību aktu par ceļu nodevu bija tāds, ka tas diskriminēja ārvalstu autovadītājus, jo ļāva Vācijas rezidentiem saņemt nodokļu samazinājumu, kas tieši atbilst iekasētajai ceļu nodevai. Līdz ar to ceļa nodevas atskaitījums no transportlīdzekļu nodokļa attiecībā uz Vācijā reģistrētām automašīnām radītu de facto atbrīvojumu no minētās ceļu nodevas. Tā kā šī problēma netika novērsta, Komisija sāka pārkāpuma procedūru pret Vāciju Eiropas Savienības Tiesā. Tomēr tagad Komisija apturēs minēto pārkāpuma procedūru, jo tā 2016. gada 1. decembrī panāca vienošanos ar Vāciju. Komisāre Violeta Bulca un Vācijas transporta ministrs Aleksandrs Dobrindts ir pārliecināti, ka jaunā sistēma ir “nediskriminējoša” un “pilnībā atbilst ES tiesību aktiem”.

Grozītais priekšlikums tomēr nodrošina, ka tikai Vācijā reģistrēti transportlīdzekļi gūs labumu no ceļu nodevas atskaitījuma no ikgadējā transportlīdzekļu nodokļa. Vācijas transporta ministrs vēlreiz publiski apstiprināja, ka de facto tikai ārvalstu lietotāji faktiski maksās Vācijas ceļu nodevas.

Vai Komisija varētu paskaidrot, cik lielā mērā minētā politiskā vienošanās novērš jebkādu diskrimināciju valstspiederības dēļ?

Komisija uzskata šo pārskatīto tarifikācijas sistēmu par būtisku pirmo soli tās plānos izveidot Eiropas mēroga ceļu nodevu iekasēšanas sistēmu.

Kādu iemeslu dēļ Komisija ir pārliecināta par šo sistēmu, jo tās mērķis ir iekasēt nodevu galvenokārt no ārvalstu lietotājiem?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums