Parlamentní otázky
PDF 199kWORD 17k
24. ledna 2017
O-000004/2017/rev.1
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou O-000004/2017/rev.1
Komisi
článek 130b jednacího řádu
Beatrix von Storch, za skupinu EFDD

 Předmět: Závažná interpelace - Spolupráce mezi obchodníky s lidmi a nevládními organizacemi při pátracích a záchranných akcích ve Středozemním moři

Dne 15. prosince zveřejnil deník Financial Times několik výňatků ze zpráv agentury Frontex, které unikly utajení, z nichž vyplývá, že převaděči značně spolupracují s nevládními organizacemi:

-„...zločinecké sítě převážely migranty nelegálně přímo na plavidle nevládní organizace.“

-„...před vyplutím jasně vysvětleno, jaký směr je třeba udržovat, aby se doplulo k lodím nevládních organizací.“

-„...lidé, které zachránila plavidla nevládních organizací, často „nebyli vůbec ochotni spolupracovat s experty na debriefing“ a někteří z nich uváděli, že „byli upozorněni na to, aby nespolupracovali s italskými orgány pro prosazování práva či s Frontexem“.“

V tomto období bylo rovněž zaznamenáno intenzivnější působení nevládních organizací v této oblasti a prudké snížení počtu záchranných operací probíhajících v reakci na tísňové signály. Podle tvrzení agentury Frontex jsou příčinou tohoto nového vývoje „nevládní organizace, neboť ty začaly působit ve větší blízkosti libyjských teritoriálních vod, nebo dokonce světla záchranných člunů, která migrantům slouží „jako světelný signál určující směr“, jak uvedla agentura.“

Domnívá se Komise, že tato činnost představuje spolupráci s převaděči? Pokud ne, mohla by Komise popsat, jaká činnost by se za takovou spolupráci považovala?

Domnívá se Komise, že tato činnost znamená, že jsou uzavírány protizákonné dohody? Pokud ne, mohla by Komise popsat, jaká činnost by znamenala, že dochází k uzavírání takových dohod?

Poskytuje EU nevládním organizacím, které se podílejí na záchranných a pátracích akcích ve Středomoří, finanční pomoc?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí