Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000005/2017

Pateikti tekstai :

O-000005/2017 (B8-0202/2017)

Debatai :

PV 15/02/2017 - 17
CRE 15/02/2017 - 17

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 186kWORD 17k
2017 m. sausio 24 d.
O-000005/2017
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000005/2017
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Iskra Mihaylova, Regioninės plėtros komiteto vadu

 Tema: Vėlavimas įgyvendinant Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų veiksmų programas. Poveikis sanglaudos politikai ir tolesni veiksmai
 Atsakymas plenariniame posėdyje 

Kadangi derybos dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP) ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI) reglamentų baigtos vėlai, atsirado vėlavimų priimant veiksmų programas, skiriant vadovaujančiąsias, tvirtinančiąsias ir audito institucijas bei vietos ir regionų lygmeniu įgyvendinant projektus. Palyginti su 2016 m. ES biudžeto asignuotomis lėšomis, pagal 2017 m. ES biudžeto projekto 1b išlaidų kategoriją numatyti mokėjimų asignavimai dėl vėlavimų masto sumažėjo beveik 24 proc. Dėl įgyvendinimo vėlavimo jau 2016 m. pasiūlyta 7 mlrd. eurų sumažinti mokėjimus, numatytus taisomojo biudžeto projekto (TBP) Nr. 4/2016 1b išlaidų kategorijoje.

2016 m. rugsėjo mėn. priimtos 564 ESI fondų veiksmų programos ir 334 programoms buvo paskirtos kompetentingos institucijos. Tarpinių išmokų įvykdymo apimtis siekia 11,5 mlrd. eurų. Naujų mokėjimo paraiškų pateikimas 2016 m. pasiekė 10 mlrd. eurų. 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu neįvykdytų mokėjimų reikalavimų suma siekė 3,9 mlrd. eurų.

Regioninės plėtros komitetas (REGI) pabrėžia poreikį per pirmą 2017 m. ketvirtį priimti įgyvendinimo veiksmų planą. Remiantis 2016 m. pabaigoje Komisijos pateiktinomis įgyvendinimo ataskaitomis, siūlome apsvarstyti šį veiksmų planą, išklausant atsakymų į šiuos klausimus:

1. Ar Komisija svarsto galimybę numatyti ir kitas lankstumo priemones, pavyzdžiui, siūlomą dėl visiško ar dalinio neįgyvendinimo panaikintų įsipareigojimų asignavimų, įskaitant pagal 1b išlaidų kategoriją, grąžinimą į ES biudžetą?

2. Ar Komisija iki 2023 m. išlaikys tinkamą mokėjimų planą ir pasiūlys padidinti mokėjimų asignavimų viršutines ribas, jei būtina, iki dabartinio programavimo laikotarpio pabaigos?

3. Atsižvelgiant į ateities iššūkius, kaip Komisija suteiks būtiną techninę pagalbą ir konsultavimo paslaugas vadovaujančiosioms, tvirtinančiosioms ir audito institucijoms, skirtas palengvinti ir paspartinti politikos įgyvendinimą vietoje?

4. Ar Komisija pasiruošusi Sanglaudos forume tęsti diskusijas šiais klausimais ir pasiūlyti sprendimų 7-ojoje sanglaudos ataskaitoje, taip pat imtis būtinų veiksmų, kad po 2020 m. būtų laiku pradėtas vykdyti biudžetas?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas