Parlamendi esitatud küsimused
PDF 100kWORD 17k
31. jaanuar 2017
O-000007/2017/variant1
Suuliselt vastatav küsimus O-000007/2017/variant1
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Danuta Maria Hübner, Põhiseaduskomisjoni nimel

 Teema: Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist käsitleva määruse läbivaatamine

Nagu komisjon teab, palusid kolme Euroopa Parlamendi fraktsiooni (Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon, sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis ning Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon) esimehed 22. aprilli 2016. aasta kirjas, et vaadataks läbi määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 (mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist) teatavad sätted.

Euroopa Parlamendi juhatus on samuti kiitnud heaks ja edastanud põhiseaduskomisjonile läbivaatamiseks peasekretäri koostatud aruande, milles käsitletakse mõningaid küsimusi, millele kõnealuse määrusega, mis järgnes määrusele (EÜ) 2004/2003, ei ole vastust leitud.

Kirjas ja aruandes esitatud nende küsimuste hulka, mida põhiseaduskomisjoni liikmed peavad eriti murettekitavaks, kuuluvad järgmised:

– vähendada 15 % kaasrahastamise kohustust (määruse 1141/2014 artikli 17 lõige 4) ja piirata mitterahalisi toetusi;

– muuta rangemaks praegune nõue, mille kohaselt erakond peab olema Euroopa Parlamendis esindatud vähemalt ühe liikmega (määruse 1141/2014 artikli 17 lõige 1);

– laiendada keeldu, mille kohaselt EP liikmed ei või kuuluda samaaegselt mitmesse erakonda (määruse 1141/2014 artikli 17 lõige 3);

– anda luba rahastada referendumikampaaniaid;

– lisada finantssuutlikkuse kriteerium;

– tugevdada kontrolli, mille eesmärk on tagada, et Euroopa tasandi erakonnad austavad ELi põhiväärtusi;

– anda luba reservi koguda.

1. Kas komisjon on valmis neid küsimusi Euroopa Parlamendiga arutama?

2. Kas komisjon oleks valmis kaaluma seadusandliku ettepaneku esitamist, milles käsitletakse parlamendi tõstatatud ja ka muid küsimusi, mida ta peab asjakohaseks või mis võivad parlamendiga peetava dialoogi käigus üles kerkida? Kui jah, siis millise ajavahemiku jooksul?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusalane teave