Interpelacje
PDF 189kWORD 17k
31 stycznia 2017
O-000007/2017/zm.1
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000007/2017/zm.1
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Danuta Maria Hübner, Komisji Spraw Konstytucyjnych

 Przedmiot: Przegląd rozporządzenia w sprawie statutu i finansowania europejskich partii i fundacji politycznych

Jak Komisja wie, w piśmie z dnia 22 kwietnia 2016 r. przewodniczący trzech europejskich grup politycznych, mianowicie: Europejskiej Partii Ludowej, Partii Europejskich Socjalistów oraz Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy wystąpili z wnioskiem o dokonanie przeglądu pewnych postanowień rozporządzenia (UE, EURATOM) nr 1141/2014 w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych.

Prezydium Parlamentu przyjęło również oraz przekazało do rozpatrzenia Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) sprawozdanie przygotowane przez sekretarza generalnego, poświęcone pewnym kwestiom nierozstrzygniętym na mocy przedmiotowego rozporządzenia, które zastąpiło rozporządzenie (WE) nr 2004/2003.

Kwestie i propozycje będące przedmiotem pisma i sprawozdania, budzące szczególne zaniepokojenie członków komisji AFCO, obejmują, co następuje:

– obniżenie 15-procentowego progu w ramach obowiązku współfinansowania (art. 17 ust. 4 rozporządzenia 1141/2014) oraz ograniczenie wkładów niepieniężnych;

– zaostrzenie obowiązującego obecnie wymogu dotyczącego reprezentacji przez co najmniej jednego posła w Parlamencie Europejskim (art. 17 ust. 1 rozporządzenia 1141/2014);

– rozszerzenie zakazu członkostwa w wielu partiach, obowiązującego posłów do Parlamentu Europejskiego (art. 17 ust. 3 rozporządzenia 1141/2014);

– zezwolenie na finansowanie kampanii referendalnych;

– wprowadzenie kryterium dotyczącego zdolności finansowych;

– wzmocnienie kontroli mających na celu zagwarantowanie, że europejskie partie polityczne przestrzegają podstawowych wartości UE;

– zezwolenie na tworzenie rezerw.

1. Czy Komisja jest skłonna zająć się tymi kwestiami wraz z Parlamentem?

2. Czy Komisja byłaby gotowa rozważyć przedstawienie wniosku ustawodawczego dotyczącego kwestii wysuniętych przez Parlament oraz innych kwestii, które uważa on za istotne lub które mogą się pojawić w wyniku dialogu z Parlamentem? Jeżeli tak – w jakim terminie?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna