Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000011/2017

Внесени текстове :

O-000011/2017 (B8-0209/2017)

Разисквания :

PV 03/04/2017 - 12
PV 06/04/2017 - 11
CRE 06/04/2017 - 11

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 198kWORD 17k
6 февруари 2017 г.
O-000011/2017
Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания O-000011/2017
до Комисията
Член 130 б от Правилника за дейността
Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea, Marco Valli, от името на групата EFDD

 Относно: Запитване - Трагичното положение за Земята на огньовете и нейните жители
 Отговор по време на пленарно заседание 

Земята на огньовете е огромна по територия област в Кампания, където има повече от 2 000 силно замърсени обекта с неблагоприятно въздействие върху живота на 2,5 милиона жители, които умират от рак в резултат на експозицията на спонтанни силно токсични пожари, причинени от незаконното депониране на опасни отпадъци, управлявани от Камората.

На територията на областта, засегната от токсичните пожари, са разположени 57 общини между Неапол и Казерта. Никой не знае какво е количеството на токсичните отпадъци, погребани там с годините, нито къде са те.

В резултат от това замърсяване се наблюдава прекомерно увеличение на смъртността и значително повишение на заболеваемостта от различни видове рак (вж. публични доклади на Istituto Superiore di Sanità(1)).

В 32 общини на територията на провинция Неапол смъртността надвишава средната за региона стойност с 10% (мъже) и 13% (жени) и в 23 общини на провинция Казерта със съответно 4% и 6%. Регистърът на болните от рак в провинция Неапол показва данни за прекомерен брой случаи на тумори на централната нервна система през първата година от живота (+ 128%) и в групата между нула и 14 години (+ 42%).

Запозната ли е Комисията с трагичното положение в Земята на огньовете?

Какви са вариантите на политиката да се започне възстановяването на терените и да се спре изхвърлянето на опасни отпадъци?

(1) http://www.iss.it/binary/pres/cont/Terra_dei_Fuochi_AGGIORNAMENTO_SENTIERI.pdf

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация