Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000011/2017

Předložené texty :

O-000011/2017 (B8-0209/2017)

Rozpravy :

PV 03/04/2017 - 12
PV 06/04/2017 - 11
CRE 06/04/2017 - 11

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 193kWORD 17k
6. února 2017
O-000011/2017
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou O-000011/2017
Komisi
článek 130b jednacího řádu
Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea, Marco Valli, za skupinu EFDD

 Předmět: Závažná interpelace - Tragická situace "země ohňů" a jejích obyvatel
 Odpověď na plenárním zasedání 

„Země ohňů“ je rozsáhlá oblast v Kampánii, v níž se nachází více než 2 000 vysoce znečištěných míst, což má dopad na život 2,5 milionu lidí žijících v této oblasti, kteří umírají na nádorová onemocnění, jejichž příčinou je vystavení spontánním, vysoce toxickým požárům, k nimž dochází v důsledku nezákonné likvidace nebezpečného odpadu, kterou řídí organizace Camorra.

Oblast postižená toxickými požáry čítá 57 obcí na území mezi městy Neapol a Caserta. Nikdo neví, jaké množství toxického odpadu zde bylo v průběhu let do země uloženo, ani kde přesně se tento odpad nachází.

Důsledkem tohoto znečištění je vyšší úmrtnost a značný nárůst výskytu různých typů rakoviny (viz zprávy zveřejněné zdravotním ústavem Istituto Superiore di Sanità(1)).

V 32 obcích provincie Neapol překračuje úmrtnost regionální průměr u mužů o 10% a u žen o 13%, ve 23 obcích provincie Caserta o 4% v případě mužů a o 6% v případě žen. V rejstříku výskytu rakoviny provincie Neapol je zaznamenán nadměrný výskyt nádorů centrálního nervového systému v prvním roce života (+128%) a ve věkové skupině 0 až 14 let (+42%).

Je si Komise této tragické situace v „zemi ohňů“ vědoma?

Jaké politické kroky vedoucí k zahájení sanace a zastavení likvidace nebezpečného odpadu je možné podniknout?

(1) http://www.iss.it/binary/pres/cont/Terra_dei_Fuochi_AGGIORNAMENTO_SENTIERI.pdf

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění