Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000011/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000011/2017 (B8-0209/2017)

Συζήτηση :

PV 03/04/2017 - 12
PV 06/04/2017 - 11
CRE 06/04/2017 - 11

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 202kWORD 17k
6 Φεβρουαρίου 2017
O-000011/2017
Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση O-000011/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130β του Κανονισμού
Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

 Θέμα: Μείζονος σημασίας επερώτηση - Η τραγική κατάσταση της περιοχής "Τerra dei fuοchi" και των κατοίκων της
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Η «Τerra dei fuοchi» (‘Γη της φωτιάς’) είναι μία τεράστια περιοχή στην Καμπανία στην οποία βρίσκονται πάνω από 2.000 εστίες πολύ υψηλής ρύπανσης που καταστρέφουν τις ζωές 2,5 εκατομμυρίων κατοίκων. Οι άνθρωποι αυτοί αποβιώνουν από μορφές καρκίνου οι οποίες οφείλονται στην έκθεσή τους σε εξαιρετικά τοξικές πυρκαγιές προκαλούμενες από αυθόρμητες αναφλέξεις, αποτέλεσμα των παράνομων απορρίψεων επικίνδυνων αποβλήτων, μία επιχείρηση που διαχειρίζεται η μαφία της Νάπολης, η Καμόρα.

Η περιοχή που πλήττεται από τοξικές φωτιές περιλαμβάνει 57 δήμους ανάμεσα στη Νάπολη και την Καζέρτα. Ουδείς γνωρίζει τις ποσότητες των τοξικών αποβλήτων που έχουν ταφεί εκεί όλα αυτά τα χρόνια και σε ποια ακριβώς σημεία.

Το αποτέλεσμα αυτής της ρύπανσης είναι μία εξαιρετικά υψηλή θνησιμότητα και σημαντική αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης διαφόρων μορφών καρκίνου (βλ. εκθέσεις που έχει δημοσιεύσει το Ανώτερο Ίδρυμα Υγείας - Istitutο Superiοre di Sanità(1)).

Σε 32 δήμους στην επαρχία της Νάπολης, η θνησιμότητα υπερβαίνει τον περιφερειακό μέσο όρο κατά 10% (για τους άνδρες) και κατά 13% (για τις γυναίκες), και σε 23 δήμους στην επαρχία της Καζέρτα, κατά 4% και 6% αντιστοίχως. Από τα αρχεία του Μητρώου Καρκίνου της επαρχίας της Νάπολης προκύπτει ότι υπάρχει υπερβολικά αυξημένη εμφάνιση όγκων του κεντρικού νευρικού συστήματος στα βρέφη, κατά το πρώτο έτος της ζωής τους (+ 128%), και σε παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών (+ 42%).

Γνωρίζει άραγε η Επιτροπή την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η περιοχή Τerra dei fuοchi;

Ποιες είναι οι πολιτικές επιλογές προκειμένου να αρχίσουν οι διεργασίες εξυγίανσης της περιοχής και να τερματιστεί οριστικά η διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων;

(1) http://www.iss.it/binary/pres/cοnt/Terra_dei_Fuοchi_AGGIORNAMENTO_SENTIERI.pdf

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου