Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000011/2017

Téacsanna arna gcur síos :

O-000011/2017 (B8-0209/2017)

Díospóireachtaí :

PV 03/04/2017 - 12
PV 06/04/2017 - 11
CRE 06/04/2017 - 11

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 102kWORD 16k
6 Feabhra 2017
O-000011/2017
Trasnáil mhór i gcomhair freagra i scríbhinn maille le díospóireacht O-000011/2017
ar an gCoimisiún
Rule 130b
Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea, Marco Valli, thar ceann an Ghrúpa EFDD

 Ábhar: Trasnáil mhór - Cás tragóideach Thalamh na nDóiteán agus a háitritheoirí
 Freagra sa suí iomlánach 

Limistéar ollmhór in Campania is ea Talamh na nDóiteán ina bhfuil breis is 2 000 láithreán an-truaillithe agus 2.5 milliún áitritheoir a mbíonn tionchar ag an truailliú sin orthu. Faigheann daoine sa limistéar bás den ailse toisc iad a bheith faoi lé dóiteáin ardtocsaineacha uathghinte. Diúscairt neamhdhleathach dramhaíola guaisí is cúis leis sin, ar dramhaíl í arna bainistiú ag an gCamorra.

Áiritear sa limistéar lena mbaineann na dóiteáin thocsaineacha 57 mbardas idir Napoli agus Caerta. Ní fios cá mhéad den dramhaíl thocsaineach a cuireadh faoi thalamh ann in imeacht na mblianta, ná ní fios ach oiread cá bhfuil sí curtha.

De bharr an truaillithe tá mortlaíocht iomarcach sa limistéar agus arduithe suntasacha ar mhinicíocht ailsí éagsúla (féach na tuarascálacha poiblí ó Istituto Superiore di Sanità(1)).

I 32 bhardas i gcúige Napoli, téann an mhortlaíocht 10% (fir) agus13% (mná) os cionn an mheáin réigiúnaigh, agus i 23 bhardas eile i gcúige Caserta, 4% agus 6% os cionn an mheáin réigiúnaigh, faoi seach. Dar le taifid Chlár Ailsí Chúige Napoli tá minicíocht iomarcach ann de shiadaí lárchóras na néaróg i measc áitritheoirí sa chéad bhliain den saol (+128%) agus sa ghrúpa idir náid agus 14 bliana d’aois (+42%).

An bhfuil an Coimisiún ar an eolas faoi chás tragóideach Thalamh na nDóiteán?

Cad iad na roghanna beartais atá ann chun feabhsúcháin a chur sa tsiúl agus deireadh a chur le diúscairt na dramhaíola guaisí?

(1) http://www.iss.it/binary/pres/cont/Terra_dei_Fuochi_AGGIORNAMENTO_SENTIERI.pdf

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
Fógra dlíthiúil