Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000011/2017

Predkladané texty :

O-000011/2017 (B8-0209/2017)

Rozpravy :

PV 03/04/2017 - 12
PV 06/04/2017 - 11
CRE 06/04/2017 - 11

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 195kWORD 16k
6. februára 2017
O-000011/2017
Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou O-000011/2017
Komisii
článok 130b rokovacieho poriadku
Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea, Marco Valli, v mene skupiny EFDD

 Vec: Väčšia interpelácia - Tragická situácia tzv. zeme ohňov a jej obyvateľov
 Odpoveď v pléne 

„Zem ohňov“ je obrovská oblasť Kampánie, v ktorej sa nachádza viac ako 2 000 extrémne znečistených miest, ktoré ovplyvňujú život 2,5 milióna ľudí. Obyvatelia tohto regiónu zomierajú na rôzne typy rakoviny vyvolané vystavením spontánnym vysoko toxickým požiarom, ku ktorým dochádza v dôsledku nelegálneho zneškodňovania nebezpečného odpadu, ktoré riadi Camorra.

Do oblasti postihnutej toxickými požiarmi patrí 57 obcí medzi mestami Neapol a Caserta. Nevie sa, koľko toxického odpadu sa tu počas uplynulých rokov zahrabalo a kde presne.

Výsledkom tohto znečistenia je zvýšená úmrtnosť a značný nárast výskytu rôznych druhov rakoviny (pozri správy, ktoré uverejnil Instituto Superiore di Sanità(1)).

V 32 obciach provincie Neapol prekračuje úmrtnosť regionálny priemer o 10% u mužov a o 13% u žien. V 23 obciach provincie Caserta je to u mužov o 4% a u žien o 6%. Podľa údajov registra rakoviny provincie Neapol sa zaznamenal vyšší výskyt nádorov centrálneho nervového systému v prvom roku života (+128%) a vo vekovej skupine 0 až 14 rokov (+42%).

Vie Komisia o tejto tragickej situácii v tzv. zemi ohňov?

Aké politické opatrenia možno prijať, aby sa začalo s odstraňovaním škôd a aby sa zastavilo ukladanie nebezpečného odpadu?

(1) http://www.iss.it/binary/pres/cont/Terra_dei_Fuochi_AGGIORNAMENTO_SENTIERI.pdf

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie