Parlamentarna pitanja
PDF 192kWORD 17k
13. ožujka 2017.
O-000018/2017
Pitanje za usmeni odgovor O-000018/2017
upućeno Komisiji
članak 128
Franck Proust, Renaud Muselier, Michèle Alliot-Marie, Hugues Bayet, Ivo Belet, Alain Cadec, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Rachida Dati, Angélique Delahaye, Esther de Lange, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Brice Hortefeux, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Philippe Juvin, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jeroen Lenaers, Louis Michel, Nadine Morano, Elisabeth Morin-Chartier, Maurice Ponga, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Claude Rolin, Dominique Riquet, Tokia Saïfi, Anne Sander, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans

 Predmet: Oporezivanje luka

Komisija je u srpnju 2013. svim državama članicama poslala upitnik o lučkim sustavima i njihovu oporezivanju kako bi se pojasnila situacija s lukama u svjetlu propisa EU-a o državnim potporama. Komisija je nakon toga, na osnovi upitnika, pokrenula formalni postupak zbog izuzeća od plaćanja poreza na dobit za luke u trima državama članicama (Nizozemskoj, Francuskoj i Belgiji). Komisija smatra da to izuzeće od plaćanja poreza predstavlja državnu potporu, čime se narušava tržišno natjecanje.

Međutim, europske luke nisu društveno-gospodarski akteri poput ostalih. Lučke uprave mogu ponekad obavljati javne poslove kao što su operacije pomorske i riječne policije ili osiguravanje pristupa za sve prijevoznike (posebno jaružanje). Osim toga, sudjeluju u gospodarskom i društvenom razvoju područja u kojima posluju. Kao stupovi europske prometne mreže one predstavljaju pristupne točke i ključna intermodalna čvorišta te imaju odlučujuću ulogu u opskrbi zemlje robom i energentima. Na kraju krajeva, navedena pravna nejasnoća i pristup s obzirom na državu čini mogućnosti ulaganja puno složenijima za luke i lokalna tijela koja im daju potporu.

S obzirom na to, može li Komisija:

– biti transparentnija kad je riječ o rezultatima upitnika koji je u srpnju 2013. poslan državama članicama?

– obvezati se na uključivanje gore navedenih obilježja i pozitivnih vanjskih učinaka luka u svoj pristup?

Izvorni jezik pitanja: EN
Pravna napomena