Parlamenti kérdések
PDF 196kWORD 16k
2017. március 13.
O-000018/2017
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000018/2017
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Franck Proust, Renaud Muselier, Michèle Alliot-Marie, Hugues Bayet, Ivo Belet, Alain Cadec, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Rachida Dati, Angélique Delahaye, Esther de Lange, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Brice Hortefeux, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Philippe Juvin, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jeroen Lenaers, Louis Michel, Nadine Morano, Elisabeth Morin-Chartier, Maurice Ponga, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Claude Rolin, Dominique Riquet, Tokia Saïfi, Anne Sander, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans

 Tárgy: A kikötők adózása

2013 júliusában a Bizottság a kikötőrendszerekkel és azok adózásával kapcsolatos kérdőívet küldött körbe a tagállamoknak az állami támogatásra vonatkozó uniós szabályok fényében a kikötők helyzetének tisztázása céljából. Azóta – a kérdőív alapján – a Bizottság három tagállammal (Hollandia, Franciaország és Belgium) szemben a társasági adó alóli mentességgel kapcsolatos hivatalos eljárást indított. A Bizottság úgy véli, hogy ez az adómentesség állami támogatásnak minősül, és ezáltal torzítja a versenyt.

Az európai kikötők azonban nem ugyanolyan társadalmi-gazdasági szereplők, mint a többi. A kikötői hatóságoknak időnként közfeladatokat is el kell látniuk, például vízi rendészeti műveleteket kell végrehajtaniuk vagy megfelelő hozzáférést kell biztosítaniuk egyéb közlekedési szolgáltatók (nevezetesen a kotrást végzők) számára is. Ezenkívül hozzájárulnak az ellátott területek gazdasági és szociális fejlődéséhez. Az európai közlekedési térkép oszlopaiként hozzáférési pontokként és alapvető fontosságú intermodális csomópontokként működnek, továbbá döntő szerepet játszanak az egész ország áru- és energiaellátásában. Végső soron ez a jogbizonytalanság és az államonként eltérő megközelítés rendkívül bonyolulttá teszik a beruházási kilátásokat a kikötők és az őket támogató helyi hatóságok számára egyaránt.

A fentiek fényében:

– átláthatóbbá tudja-e tenni a Bizottság a 2013 júliusában a tagállamoknak körbeküldött kérdőív eredményét?

– vállalja-e a Bizottság, hogy megközelítésében figyelembe veszi a kikötők fent ismertetett jellegzetességeit és pozitív externáliáit?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat