Întrebări parlamentare
PDF 193kWORD 17k
13 martie 2017
O-000018/2017
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000018/2017
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Franck Proust, Renaud Muselier, Michèle Alliot-Marie, Hugues Bayet, Ivo Belet, Alain Cadec, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Rachida Dati, Angélique Delahaye, Esther de Lange, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Brice Hortefeux, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Philippe Juvin, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jeroen Lenaers, Louis Michel, Nadine Morano, Elisabeth Morin-Chartier, Maurice Ponga, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Claude Rolin, Dominique Riquet, Tokia Saïfi, Anne Sander, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans

 Subiect: Impozitarea porturilor

În iulie 2013, Comisia a transmis un chestionar tuturor statelor membre referitor la sistemele portuare și impozitarea acestora în vederea clarificării situației porturilor în contextul normelor UE privind ajutorul de stat. De atunci, pe baza chestionarului, Comisia a inițiat proceduri oficiale referitoare la scutirea de la plata impozitului pe profit pentru porturile din trei state membre (Țările de Jos, Franța și Belgia). Comisia consideră că această scutire de impozit constituie un ajutor de stat, ceea ce duce la denaturarea concurenței.

Cu toate acestea, porturile europene nu sunt actori socioeconomici la fel ca oricare alții. Autoritățile portuare pot uneori să efectueze misiuni publice, cum ar fi derularea unor operațiuni de poliție pe căile navigabile sau garantarea unui acces adecvat pentru toți operatorii de transport (în special prin dragare). Ele participă, de asemenea, la dezvoltarea economică și socială a teritoriilor pe care le deservesc. Ca piloni ai hărții europene a transporturilor, acestea constituie puncte de acces și noduri intermodale esențiale, jucând, de asemenea, un rol determinant în furnizarea de bunuri și energie unei țări întregi. În final, această instabilitate juridică și o abordare de la stat la stat fac perspectivele de investiții mult mai complicate pentru porturile și autoritățile locale care le susțin.

Având în vedere cele de mai sus, poate Comisia:

– să fie mai transparentă cu privire la rezultatele chestionarului trimis statelor membre în iulie 2013?

– să se angajeze să integreze caracteristicile și externalitățile pozitive ale porturilor menționate mai sus în abordarea sa?

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică