Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000019/2017

Predkladané texty :

O-000019/2017 (B8-0220/2017)

Rozpravy :

PV 15/05/2017 - 9
PV 18/05/2017 - 16
CRE 18/05/2017 - 16

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 197kWORD 16k
15. marca 2017
O-000019/2017
Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou O-000019/2017
Komisii
článok 130b rokovacieho poriadku
Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen, Julia Pitera

 Vec: Väčšia interpelácia - rozdiely vo vyhláseniach, v zložení a chuti v súvislosti s výrobkami na východných a západných trhoch EÚ
 Odpoveď v pléne 

Na 3524. zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo, ktoré sa konalo 6. marca 2017 v Bruseli a týkalo sa dvojakej kvality potravín, bola Komisia požiadaná, aby preskúmala vhodné opatrenia vrátane právnych predpisov na úrovni EÚ.

Štúdie potvrdili rozdiely v zložení a kvalite výrobkov rovnakej značky a rovnakého balenia predávaných na trhoch v členských štátoch strednej/východnej v porovnaní so západnými trhmi Európy a mnohé výrobky predávané v týchto krajinách EÚ často obsahujú menej kvalitné zložky ako značkové výrobky predávané na západných trhoch EÚ. Niektoré štúdie naznačujú, že až jedna polovica výrobkov obsahuje rozdiely, ktoré významne ovplyvňujú ich kvalitu, vrátane nižšieho podielu mäsa, vyššieho podielu tukov, väčšieho množstva umelých sladidiel a konzervačných látok a nižšej váhy.

Toto bolo zistené v širokej škále výrobkov, od potravín a toaletných potrieb po čistiace a dezinfekčné prostriedky, ktoré sú nižšej kvality a niekedy za vyššiu cenu než rovnaké výrobky v západnej časti trhu EÚ.

Je pravda, že spoločnosti rozlišujú výrobky podľa trhov. Je však neprípustné, že existujú rozdiely v kvalite základnej zložky, a to, že spotrebitelia sú uvádzaní do omylu.

Aké opatrenia, pri zohľadnení jednotného vnútorného trhu EÚ, prijme Komisia s cieľom skoncovať s takýmito postupmi fragmentácie jednotného trhu? Vykoná Komisia revíziu právnych predpisov EÚ s cieľom chrániť spotrebiteľov prostredníctvom odstránenia dvojitých štandardov v kvalite výrobkov predávaných v strednej/východnej a západnej Európe?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie