Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 96kWORD 16k
21. maaliskuuta 2017
O-000021/2017
Suullisesti vastattava kysymys O-000021/2017
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Maria Grapini, Theodor Dumitru Stolojan, Ramona Nicole Mănescu, Daniel Buda, Marian-Jean Marinescu, Traian Ungureanu, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Iuliu Winkler, Ivan Štefanec, Csaba Sógor, Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Viorica Dăncilă, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sorin Moisă, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica, Victor Negrescu, Claudia Țapardel, Andi Cristea, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Boris Zala, Sergei Stanishev, Tibor Szanyi, Monika Smolková, Biljana Borzan, István Ujhelyi, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Miltiadis Kyrkos, Mircea Diaconu, Ivan Jakovčić, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Laurenţiu Rebega

 Aihe: Uponneiden laivojen poistaminen Tonava-joesta

Tonava-joki on Euroopan toiseksi pisin joki, joka virtaa kymmenen maan läpi. Euroopan tason kiinnostavuuden ja poliittisten tavoitteiden näkökulmasta Tonava on yksi yleiseurooppalaisista liikennekäytävistä.

Serbian, Romanian, Bulgarian ja Slovakian läpi virtaavalla Tonavan osuudella vedenkorkeus laskee usein kuivuuden takia, ja laivat joutuvat navigoimaan uponneiden laivanhylkyjen lomassa.

Uponneiden hylkyjen nostaminen Tonavasta on kallis toimenpide. Asiantuntijoiden mukaan uponneet hylyt sisältävät merkittäviä määriä polttoainetta ja muita vettä jatkuvasti pilaavia aineita, ja laivojen ruostuva metalli tuottaa jatkuvasti saasteita, millä on vakavia vaikutuksia.

Tonavaan uponneet ja Tonavan suistoon ajautuneet hylyt ovat aina olleet ongelma sekä ympäristöviranomaisille että liikenneministeriöille.

Onko komissio valmis myöntämään rahoitusta Tonavaan uponneiden laivojen poistamiseen, sillä mailla, joiden läpi joki virtaa, ei ole riittävästi varoja näihin kalliisiin toimenpiteisiin, ottaen huomioon kasvun, jota joella lisääntynyt liikennöinti ja jokiliikenteen kasvu sisämarkkinoilla voisivat tuoda aluekehitykseen?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus