Parlementaire vragen
PDF 96kWORD 16k
21 maart 2017
O-000021/2017
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000021/2017
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Maria Grapini, Theodor Dumitru Stolojan, Ramona Nicole Mănescu, Daniel Buda, Marian-Jean Marinescu, Traian Ungureanu, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Iuliu Winkler, Ivan Štefanec, Csaba Sógor, Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Viorica Dăncilă, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sorin Moisă, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica, Victor Negrescu, Claudia Țapardel, Andi Cristea, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Boris Zala, Sergei Stanishev, Tibor Szanyi, Monika Smolková, Biljana Borzan, István Ujhelyi, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Miltiadis Kyrkos, Mircea Diaconu, Ivan Jakovčić, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Laurenţiu Rebega

 Betreft: Berging van gezonken schepen uit de Donau

De Donau, die door 10 landen stroomt, is de op één na langste rivier van Europa. Als een van de pan-Europese corridors is de Donau op Europees niveau van politiek belang.

Op het gedeelte van de Donau dat door Servië, Roemenië, Bulgarije en Slowakije stroomt, daalt het waterpeil vaak als gevolg van droogte en moeten schepen tussen gezonken scheepswrakken door navigeren.

De berging van gezonken wrakken uit de Donau is een zeer dure zaak. Volgens deskundigen bevatten de wrakken aanzienlijke hoeveelheden brandstof en andere stoffen die het water voortdurend verontreinigen, terwijl ook het roestende metaal van de schepen voor continue vervuiling zorgt, met alle gevolgen van dien.

Schepen die in de Donau zijn gezonken of in de Donaudelta op grond zijn gelopen, zijn altijd een probleem geweest, niet alleen voor de milieu-instanties, maar ook voor de ministeries van Verkeer.

Is de Commissie bereid gelden toe te wijzen voor de berging van gezonken schepen uit de Donau, aangezien de Donaulanden onvoldoende geld hebben voor deze kostbare operaties en de regionale ontwikkeling een flinke impuls zou kunnen krijgen door een toename van de scheepvaart op de rivier en een uitbreiding van de binnenvaart in de interne markt?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling