Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000029/2017

Pateikti tekstai :

O-000029/2017 (B8-0317/2017)

Debatai :

PV 03/07/2017 - 15
PV 06/07/2017 - 15

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 193kWORD 18k
2017 m. balandžio 12 d.
O-000029/2017
Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama, Nr. O-000029/2017
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis
Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen, Ivan Štefanec

 Tema: Platesnės apimties klausimas - Tolesnių veiksmų dėl skandalo, susijusio su iš Brazilijos importuojama mėsa

Pastarosiomis savaitėmis buvo paskelbta pranešimų dėl Brazilijos mėsos perdirbimo įmonių taikomos neteisėtos prekybos praktikos. Atrodo, kad didžiausios Brazilijos mėsos perdirbimo įmonės ne vienus metus į kitas pasaulio šalis eksportavo standartų neatitinkančią mėsą, įskaitant paukštieną. Teigiama, kad sugedusi mėsa buvo apdorojama cheminėmis medžiagomis, sumaišoma su kartonu, o kai kuriais atvejais joje netgi buvo aptikta salmonelių. Teigiama, kad dėl korupcijos Brazilijos stebėsenos agentūros visus šiuos neteisėtos praktikos atvejus praleido nepastebėtus.

Už sveikatą ir maisto saugą atsakingas Europos Komisijos narys, Vytenis Andriukaitis, 2017 m. balandžio 3 d. Europos Parlamentui teigė, kad ES maisto saugos standartai yra aukščiausi pasaulyje, tačiau, nepaisant to, valstybių narių nacionalinės stebėsenos agentūros nustatė daug atvejų, kai bendrąją rinką pasiekė sugedę ar standartų neatitinkantys mėsos produktai.

Kadangi Komisijos narys V. Andriukaitis negalėjo išsamiai atsakyti į AGRI komiteto užduotus klausimus, ir toliau kyla abejonių dėl į Europos rinką importuojamų produktų saugos.

1. Kaip Komisija gali užtikrinti ES piliečiams, kad maisto tiekimo grandinėje nebus leista pasikartoti tokiai nesąžiningai prekybos praktikai?

2. Kaip Europos stebėsenos agentūros galėjo nežinoti apie šią neteisėtą praktiką, nors Brazilijos įmonių veikla buvo tiriama jau dvejus metus?

3. Atsižvelgiant į tai, kad Europos gamintojams taikomi vis aukštesni higienos standartai, kokie reikalavimai bus iškelti Brazilijos gamintojams šiuo metu vykstančiose ES ir MERCOSUR derybose dėl prekybos susitarimo?

Klausimo originalo kalba: SK
Teisinis pranešimas