Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000029/2017

Predkladané texty :

O-000029/2017 (B8-0317/2017)

Rozpravy :

PV 03/07/2017 - 15
PV 06/07/2017 - 15

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 197kWORD 18k
12. apríla 2017
O-000029/2017
Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou O-000029/2017
Komisii
článok 130b rokovacieho poriadku
Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen, Ivan Štefanec

 Vec: Väčšia interpelácia - Dôsledky škandálu s dovozom brazílskeho mäsa

Posledné týždne sa objavujú znepokojujúce informácie ohľadom nekalých obchodných praktík používaných v brazílskych spoločnostiach spracovávajúcich mäso. Ukazuje sa, že najväčšie mäsokombináty roky vyvážali do sveta hovädzie a hydinové mäso, ktoré nezodpovedá kvalitatívnym štandardom. Pokazené mäso malo byť upravované chemikáliami, objem mäsa mal byť zvyšovaný pridávaním lepenky a v niektorých vzorkách boli objavené aj stopy salmonely. Všetky tieto nepovolené postupy mali prechádzať nepovšimnuté cez brazílske kontrolné orgány kvôli korupcii.

Podľa vyjadrení komisára pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenisa Andriukaitisa v pléne Európskeho parlamentu dňa 3. 4. 2017 má EÚ najvyššie štandardy bezpečnosti potravín na svete. Napriek tomu národné kontrolné orgány členských štátov prišli s viacerými odhaleniami pokazených alebo nekvalitných mäsových výrobkov, ktoré sa na jednotný európsky trh dostali.

Keďže komisár Andriukaitis neposkytol vyčerpávajúce odpovede na otázky predložené výborom AGRI, naďalej pretrvávajú pochybnosti ohľadom bezpečnosti potravín dodávaných na európsky trh.

1. Aké záruky vie dať Komisia európskym občanom, že nekalé obchodné praktiky v potravinovom dodávateľskom reťazci sa nebudú opakovať?

2. Vzhľadom k tomu, že vyšetrovanie brazílskych spoločností prebiehalo dva roky, ako je možné, že tieto nekalé praktiky neodhalili európske kontrolné orgány?

3. Keďže sú na európskych producentov mäsa kladené neustále vyššie sanitárne nároky, aké nároky budú kladené na brazílskych producentov v rámci aktuálne vyjednávanej obchodnej dohody medzi EÚ a Mercosur?

Právne oznámenie