Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 96kWORD 16k
4. toukokuuta 2017
O-000036/2017
Kirjallisesti vastattava toissijainen tiedustelu O-000036/2017
Komissiolle (Varapuheenjohtajalle / Korkealle edustajalle)
työjärjestyksen 130 a artikla
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Ana Gomes, Angelika Mlinar, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Jean-Marie Cavada, María Teresa Giménez Barbat, Takis Hadjigeorgiou, Judith Sargentini, Norica Nicolai, Javier Nart, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Stefan Eck, Nessa Childers, Nikolay Barekov, Julie Ward, Bronis Ropė, Jude Kirton-Darling, Lars Adaktusson, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Birgit Sippel, Luke Ming Flanagan, Jytte Guteland, Barbara Lochbihler, Marian Harkin, Kati Piri, Tunne Kelam, Liliana Rodrigues, Klaus Buchner, Eva Joly, Urmas Paet, Michel Reimon, Pier Antonio Panzeri

 Aihe: Toissijainen tiedustelu - VP/HR - Yhteenveto EU:n ja Egyptin kumppanuuden painopisteistä
 Kirjallinen vastaus 

Presidentti Sisi julisti Egyptiin kolmen kuukauden poikkeustilan kahden viikon takaisen kahden koptilaiskirkon järkyttävän pommituksen seurauksena. Siitä lähtien, kun presidentti Sisi nousi valtaan vuonna 2013, poliisin ja turvallisuusviranomaisten yksityisyyteen puuttuvat valtuudet ovat ulottuneet laajalle ja ne uhkaavat lisääntyä entisestään. Samalla, kun presidentti Sisi todennäköisesti tiukentaa otettaan kansalaisyhteiskunnasta ja ihmisoikeusaktivistien vainoaminen jatkuu ja jopa pahenee, EU:n on määrä laatia lopulliset kumppanuuden painopisteet ennen kesää.

Millaisia vaikutuksia varapuheenjohtaja / korkea edustaja arvioi poikkeustilalla olevan jatkuvaan perustavanlaatuisten periaatteiden, vapauksien ja ihmisoikeuksien tukahduttamiseen Egyptin kansalaisyhteiskunnassa?

Miten jatkuvat ihmisoikeusloukkaukset vaikuttavat EU:n ja Egyptin kumppanuuden painopisteiden laatimiseen? Miten varapuheenjohtaja / korkea edustaja takaa, että ihmisoikeudet asetetaan näissä EU:n ja Egyptin kumppanuuden painopisteissä maahanmuuton hallinnan ja terrorismin torjunnan edelle?

Eurooppa-neuvoston Egyptiä koskevissa 6. maaliskuuta 2017 annetuissa päätelmissä ei mainita kertaakaan ihmisoikeuksia. Milloin viimeksi varapuheenjohtaja / korkea edustaja on itse keskustellut ihmisoikeuksista ollessaan tekemisissä Egyptin viranomaisten kanssa?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus